Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Časová osa dějin lidstva

Na této stránce najdete časovou přímku dějin lidstva zaměřenou na starověk a středověk.


Současnost1683

Druhá bitva o Vídeň

  (Svatá říše římská)
Bitva o Vídeň. Den kdy se rozhodovalo o osudu Evropy
Ač je obléhání Vídně z roku 1683 rozhodně slavnější, nejde o první střet o toto město. Turci se k Vídni dostali již roku 1529. Sultán Sulejman tehdy musel od Vídně odtáhnout s nepo pokračovat
1666

Velký požár Londýna

  (Anglie)
Absolutní peklo trvalo 5 dní - velký požár Londýna
Velké požáry měst nebyly ve středověku ničím neobvyklým. Ani anglický Londýn nebyl v tomto ohledu výjimkou. Avšak Velký požár z roku 1666 se zapsal do historie jako jedna z největš pokračovat
1620

Bitva na Bílé hoře

  (České země)
Konec nadějí - bitva na Bílé hoře
Bitva na Bílé Hoře je možná nejslavnější středověkou/novověkou bitvou českých dějin a zcela zásadně ovlivnila další vývoj našich dějin. Pojďme se detailnějí podívat, co se vlastně pokračovat
1565

Velké obléhání Malty

  (Blízký východ)
Rytíři z Malty zastavili expanzi muslimů do středozemí
Velké obléhání Malty z roku 1565 je jednou z klíčových bitev mezi křesťanskou Evropou a expanzivní Osmanskou říší. Tato událost je poměrně opomíjená, ale byla to právě tato bitva, pokračovat
1529

První obléhání Vídně Turky

  (Svatá říše římská)
Před Vídní se roku 1529 bojovalo o křesťanskou Evropu
Dvojí obléhání Vídně tureckými vojsky patří k nejvýznamnějším událostem 16. a 17. století v celém středoevropském prostoru. A dvojí odražení Turků ve své době uhájilo Evropu před d pokračovat
1526

Bitva u Moháče

  (Středověk)
Vítězství v bitvě u Moháče otevřelo muslimům dveře do Evropy
Od 14. století čelila křesťanská Evropa osmanské rozpínavosti. Evropské mocnosti na Balkáně pocítily jako první sílu obávaných Janičářů a osmanských děl. Dočasně se je podařilo zas pokračovat
1504

Výprava Hernána Cortése do Ameriky

  (Amerika)
Hrdina, nebo brutální násilník? Hernán Cortés a jeho krvavé tažení na Tenochtitlán
Ve své době byl španělský dobyvatel Hernán Cortés považován za hrdinu, který dokázal ve jménu křesťanského boha vyvrátit velkou pohanskou říši. Dnes je na něj nahlíženo spíše jako pokračovat
1455

Počátek anglické Války růží

  (Anglie)
Historická předloha pro Hru o trůny. Tam, kde skončila stoletá válka, válka růží právě začínala
Ve všech záležitostech je nějaká žena; jakmile mi podají zprávu, říkám: Hledejte ženu, píše Alexandr Dumas v Pařížských Mohykánech roku 1854. Fráze „Za vším hledej ženu“ ani po víc pokračovat
1434

Bitva u Lipan

  (České země)
V bitvě u Lipan bojoval bratr proti bratru
Poslední bitva husitských válek byla jednou z nejzásadnějších událostí české historie. Lišila se od předchozích bitev tím, že proti sobě stanuli dřívější spojenci – umírnění husit pokračovat
1420

Bitva u Sudoměře

  (České země)
Bitva u Sudoměře, malé české Thermopyly
Koncem roku 1419 bylo uzavřeno příměří mezi kališníky a katolíky čímž se situace okolo Prahy, hlavního dějistě konfliktů, mírně uklidnila. Radikálnější část husitů ale s domluvou n pokračovat
1419

První česká defenestrace

  (České země)
Defenestrace: česká specialita, která měnila dějiny Evropy
Pražské defenestrace se staly součástí českého příběhu. Vyprávění o tom, jak v Praze létali úředníci z oken, vrostla do našeho kolektivního vnímání dějin jako něco samozřejmého. Vl pokračovat
1415

Bitva u Azincourtu

  (Anglie)
V Bitvě u Azincourtu se rytíři ukázali jako přežitek minulosti
Mezi Angličany a Franouzi byla zlá krev celá staletí. Čekalo se tak pouze na záminku, která nakonec ve 14. století rozpoutala stoletou válku. Ta ve skutečnosti trvala 116 let, nešl pokračovat
1415

Upálení mistra Jana Husa

  (České země)
Jan Hus – hrdina, který své učení neodvolal, i když to znamenalo krutou smrt
Velmi významná postava českých dějin, která si svými činy vysloužila věčný život v podobě úcty a důležité myšlenky – bojovat a umřít za správnou věc. Známý kazatel, učitel, reformá pokračovat
1380

Bitva na Kulikovském poli

  (Středověk)
V Bitvě na Kulikovském poli se sjednotil ruský národ
Zlatá horda v době své největší slávy ovládala velkou část Rusi a ohrožovala i západní Evropu. Český král Václav I. ve 13. století zastavil její expanzi na západ, avšak na východě pokračovat
1357

Začátek stavby Karlova mostu

  (České země)
Karlův most - skutečně se při stavbě míchala do malty vejce?
Již od starověku tvořily řeky hranice říší a států. Překonat mohutný tok byl dříve pro jednotlivce velice složitý úkol. Pokud se přes řeku měla dostat celá armáda, šlo o velice nár pokračovat
1346

Bitva u Krečaku

  (Francie)
Bitva u Kreščaku změnila způsob evropského válčení
Bitva u Kresčaku je pro nás známá zejména tím, že v ní zemřel český král Jan Lucemburský, otec Karla IV. V globálním měřítku však měla mnohem větší dopad. Díky masivnímu nasazení s pokračovat
1307

Zrušení řádu Templářů

  (Francie)
Konec řádu templářů na pátek třináctého
Začátkem 14. století byl templářský řád evropskou velmocí. Jeho vojenská i ekonomická síla byla větší než leckterého suverénního státu, což mnoho panovníků bralo jako ohrožení své pokračovat
1278

Bitva na Moravském poli

  (České země)
Bitva na Moravském poli, den kdy jsme ztratili moře
V dějinách českého státu bylo pouze jedno období, kdy bylo české území tak rozsáhlé, že sahalo až k pobřeží moře. Bylo to za vlády Přemysla Otakara II, známého s přídomkem král žel pokračovat
1066

Bitva u Hastingsu

  (Anglie)
Bitva u Hastingsu - Poslední úspěšná invaze do Británie
Invazí do Británie bylo dějinách zaznamenáno několik. Úspěšní byli například Římané nebo Vikingové. 14. října 1066 se však odehrála poslední úspěšná invaze. Od té doby, tedy již té pokračovat
955

Bitva na řece Lech

  (Svatá říše římská)
Maďary terorizující Evropu zastavil až zakladatel Svaté říše římské
Již ke konci starověku byla Evropa terorizována různými kočovnými národy z východu. Pomalu umírající Římská říše už dávno nedokázala bránit své hranice tak jako dříve. Po jejím pád pokračovat
793

Vikingský útok na Lindisfarne

  (Ostatní)
První vikingská výprava plná krve. V klášteře Lindisfarne nezůstal jediný živý mnich
Úsvit věku Vikingů. Tak by se dal nazvat útok seveřanů na klášter v anglickém Lindisfarne. Až do této události se Vikingové věnovali zejména výpravám na východ, ale roku 793 se něk pokračovat
732

Bitva u Tour

  (Francie)
Karel Martel odvrátil arabskou invazi v bitvě u Tours
Bitva u francouzského města Tours byla jedna z nejdůležitějších bitev v 8. století, přesto o ní víme překvapivě málo. Dokonce ani samotné datum není jisté, pravděpodobné je, že se pokračovat
541

Počátek Justiniánského moru

  (Blízký východ)
Justiniánský mor - první zdokumentovaná pandemie
Morové a jiné epidemie, které decimovaly evropskou populaci, nejsou záležitostí pouze středověku a novověku. Tzv. Justiniánský mor zasáhl Evropu ke konci středověku s srazil východ pokračovat
451

Bitva na Katalaunských polích

  (Antický Řím)
Na Katalaunských polích se Římská říše naposledy hrdě postavila nepříteli
V polovině 5. století děsili Hunové celou Evropu. Žádnému vojsku se nepodařilo tyto divochy z dálných východních plání zastavit a tribut jim platil i sám císař Východořímské říše. pokračovat
325

První nikájský koncil

  (Antický Řím)
Konec křesťanským rozporům měl učinit Nikájský koncil. Situaci však pouze zhoršil.
V prvních stoletích našeho letopočtu nebylo křesťanství zdaleka jednotným náboženstvím. Existovalo mnoho různých směrů, výkladů a pojetí této víry. Roku 325 se tak císař Konstantin pokračovat
312

Bitva u Milvijského mostu

  (Antický Řím)
Konstantinovo vítězství u Milvijského mostu zajistilo dominanci křesťanství v Evropě
V prvních stoletích našeho letopočtu bylo křesťanství jen jedno z mnoha náboženství Římské říše. Stačilo by, aby jediná bitva dopadla jinak a dnes mohlo jít o zapomenuté náboženstv pokračovat
267

Vzpoura královny Zenobie

  (Antický Řím)
Zenobia - královna, která se vzepřela Římu skončila veřejně zostuzena
Na přelomu tisíciletí platila římská říše za nejmocnější státní útvar, kterému nemohl nikdo vzorovat. V průběhu její historie se objevilo několik více či méně úspěšných pokusů o od pokračovat
123

Zahájení výstavby Hadriánova mauzolea

  (Antický Řím)
Andělský hrad v Římě. Papežské vězení bylo původně hrobkou císařů
Jen málokterá stavba na světě změnila svůj účel tolikrát jako Andělský hrad v Římě. Dnes jde patrně o druhou nejznámější památku věčného města, hned za majestátním koloseem. Svým v pokračovat
122

Stavba Hardiánova valu

  (Antický Řím)
Hadrianův val - velká římská zeď proti barbarům
Dobytí Británie nebylo snadnou záležitostí ani pro největší vojenskou mašinérii starověku - Římské Legie. Jako ještě větší oríšek se ukázalo udržení celého Britského území. Snad v pokračovat
83

Bitva u Mons Graupius

  (Antický Řím)
Nejsevernější římská bitva. U Mons Graupius porazili legionáři divoké předky dnešních Skotů
Roku 43 provedla římská armáda invazi do Británie. Tato největší námořní operace v tehdejší historii prověřila organizační schopnosti Římanů. První bitvy s keltskými kmeny dopadly pokračovat
73

Dobývání židovské pevnosti Masady

  (Antický Řím)
Pevnost Masada - před Římem se nelze skrýt
Židovská pevnost Masadě je jistě jednou z nejznámějších pevností starověku. Možná ne podle jména, ale ve chvíli kdy uvidíte typický tvar stolové hory, jistě vám přijde povědomá. Na pokračovat
60

Povstání královny Boudiccy v Británii

  (Antický Řím)
Boudicca - královna která povstala proti Římu
V roce 43 se na jihovýchodním pobřezí Británie vylodila obrovská římská armáda vedená generálem Aulem Plautiem a započala svoji invazi. Původně očekáváne snadné a rychlé vítězství pokračovat
43

Římská invaze do Británie

  (Antický Řím)
Římská invaze do Británie - největší námořní operace starověku
Římská invaze do Británie byla obrovskou námořní operací, možná tou největší za celé dějiny starověku. Přestože potenciální zisky z nové provincie zřejmě nikdy nemohly vyvážit nákl pokračovat
16

Bitva na pláni Idistaviso

  (Antický Řím)
Za porážku v Teutoburském lese se Řím krutě pomstil
Děsivá porážka tří legií v Teutoburském lese byla pro římskou říši těžce stravitelná. V římské nátuře nebylo místo pro prohru a proto se Římané vždy poučili ze svých chyb a vrátili pokračovat
31 př.nl.

Bitva u Actia

  (Antický Řím)
Bitva u Actia položila základy římského císařství
Bitva u Actia je jedna z těch bitev, o které můžeme říci, že kdyby její výsledek byl opačný, celé dějiny by vypadaly jinak. Odehrála se v roce 31 př.n.l. a šlo o obrovskou námořní pokračovat
33 př.nl.

Bitva u Issu

  (Antické Řecko)
V bitvě u Issu rozdrtil Alexandr Veliký trojnásobnou perskou přesilu
V době počátků tažení Alexandra Velikého byla Perská říše největší mocností celého světa. Na západě začínala říše v Egyptě a táhla se daleko do asijských oblastí. Jejím vládcem byl pokračovat
48 př.nl.

Bitva u Farsálu

  (Antický Řím)
Bitva u Farsálu znamenala konec římské republiky
Gaius Julius Caesar dokázal zvítězit i v beznadějných situacích. Šlo bezpochyby o jednoho z nejschopnějších stratégů starověku. Tato pověst ovšem nebyla výsledkem jeho propagandy, pokračovat
52 př.nl.

Obléhání Alesie

  (Antický Řím)
Obléhání Alesie. Ukázka mistrovství Julia Ceasara
Gaius Julius Casear dokázal své vojenské mistrovství bezpochyby mnohokrát. Největší ukázkou jeho vojenského génia je však bitva, která víceméně zakončila jeho slavné galské tažení. pokračovat
53 př.nl.

Bitva u Karrh

  (Antický Řím)
Největší Římská porážka? Bitva u Karrh
Když se řekne největší pořázka starověkého Říma, většině lidí se mlhavě vybaví, že slyšeli něco o bitvě v Teutoburském lese. Ano, zde skutečně spojené germánské kmeny uštědřily Řím pokračovat
53 př.nl.

Bitva u Georgovie

  (Antický Řím)
Georgovia, bitva kde Julius Caesar selhal
Není příliš mnoho bitev o kterých bychom mohli říci, že je slavný římský vojevůdce Julius Caesar prohrál. Prohra je však v tomto případě přehnaně silné slovo. Caesar byl příliš sch pokračovat
55 př.nl.

Caesarova expedice do Británie

  (Antický Řím)
Caesarovy expedice do Británie neskončily slavně
Británie byla pro Římskou republiku téměř neznámou zemí. Dřívější obchodní svazky, intenzivní zejména během řeckého rozkvětu, byly zapomenuty. Řekové odtud nakupovali hlavně jeden pokračovat
73 př.nl.

Spartakovo povstání otroků

  (Antický Řím)
Spartakus - rebel, který vyděsil neporazitelný Řím
Nejznámější povstání ve starověkém Římě, vedené gladiátorem Spartakem, který se díky tomuto činu zapsal do dějin a vydobyl si legendární slávu. Co tomuto povstání předcházelo a v č pokračovat
168 př.nl.

Bitva u Pydny

  (Antický Řím)
Falanga proti legii? Rozhodlo se u Pydny
Mezi Makedonií a Římem byla dlouhou dobu zlá krev. Mohla za to samozřejmě expanzivní římská politika, ale někdy také mocenské choutky makedonských králů. Celkově mezi těmito starov pokračovat
202 př.nl.

bitva u Zamy

  (Antický Řím)
V Bitvě u Zamy nezachránili Hannibala ani váleční sloni
Zatímco nejslavnější Kartáginský vojevůdce Hannibal stále křižoval apeninským poloostrovem a vytrvale porážel jednu římskou armádu za druhou, na ostatních frontách začínalo Kartágo pokračovat
207 př.nl.

Bitva u Metauru

  (Antický Řím)
Římské vítězství v bitvě u Metauru znamenalo obrat v druhé punské válce
Na konci třetího století před naším letopočtem zažívala Římská republika své nejtěžší časy. Po území Itálie táhla mocná Hannibalova armáda a porážela každé vojsko, které dokázala d pokračovat
214 př.nl.

Obléhání Syrakus Římskou republikou

  (Antický Řím)
Dokázal skutečně Archimédés zapalovat římské válečné lodě pomocí zrcadel?
Archimédés je známý zejména díky svým vědeckým objevům. Byl však také zručným konstruktérem válečných strojů. Ani geniálnímu vynálezci se však nepodařilo uchránit své rodné Syrakus pokračovat
216 př.nl.

Bitva u Kann

  (Antický Řím)
Hannibalovo poslední vítězství. V Bitvě u Kann zmasakroval přes 80 tisíc Římanů
Hannibal byl největším nepřítelem Římské republiky a také tím nejschopnějším. Těm nejlepším generálům, které mohla republika nabídnout, uštědřil zničující porážky. Při svém tažení, pokračovat
217 př.nl.

Bitva u Trasimenského jezera

  (Antický Řím)
15 tisíc mrtvých Římanů během 3 hodin. U Trasimenského jezera zmasakroval Hannibal celou armádu
Poté co kartaginský vojevůdce Hannibal přešel se svojí armádou Alpy a zapsal se tak navždy do světových dějin, zaskočil Římany na jejich domácí půdě. Když se jeho vojsko objevilo pokračovat
295 př.nl.

Započetí stavby Alexandrijské knihovny

  (Egypt)
Alexandrijská knihovna - největší studnice vědění starověku
Statisíce svazků a stovky bádajících vědců vytvořili ve starověkém Egyptě největší studnici lidského vědění. Knihovna v Alexandrii se stala nejznámější knihovnou starověku a zůstal pokračovat
323 př.nl.

Smrt Alexandra Velikého

  (Antické Řecko)
Největší výzva pro archeology. Kde může být hrob Alexandra Velikého?
Smrt Alexandra Velikého je dodnes velkou záhadou, ještě větší záhadou je však pro dnešní archeology jeho hrob. Přestože jde zřejmě o největší osobnost antického Řecka, dodnes nezná pokračovat
325 př.nl.

Pýtheova námořní výprava do severních zemí

  (Antické Řecko)
Pýtheás z Massalie - nedoceněný antický Kolumbus
Ve své době byl označován za blázna a povídání o jeho cestách nikdo nevěřil. Pýtheás z Massalie byl však pravděpodobně jedním z největších antických cestovatelů a objevitelů. Až ve pokračovat
332 př.nl.

Alexandrovo obléhání ostrova Týros

  (Antické Řecko)
Alexandr Veliký doslova změnil mapu světa. Z ostrova Týros udělal součást pevniny
Alexandr Veliký změnil mapu světa. Obvykle je tato věta myšlena v přeneseném politickém smyslu, v jednom případě však platí doslovně. V antických dobách se u dnešních Libanonských pokračovat
338 př.nl.

Bitva u Chairóneie

  (Antické Řecko)
V Bitvě u Chairóneie nezastavil Alexandra Velikého ani elitní homosexuální oddíl
Alexandr Makedonský byl možná největším antickým vojevůdcem. Jeho otec, Filip II. Makedonský, je díky obrovským úspěchům svého syna tak trochu opomíjen, šlo však také o jednoho z v pokračovat
371 př.nl.

Bitva u Leucter

  (Antické Řecko)
Z masakru u Leucter se mocní Sparťané již nikdy nevzpamatovali
Sparta byla největší velmocí antického Řecka. Nebylo tomu tak vždy, ale po vyhrané Peloponézské válce to byl nezpochybnitelný fakt. V Bitvě u Leucter však tento řecký hegemon utrpě pokračovat
479 př.nl.

Bitva u Platají

  (Antické Řecko)
V bitvě u Platají se Řekové pomstili za masakr u Thermopyl a vypálení Athén
Přestože dnes jsou bitvy u Thermopyl a Salamíny oslavovány jako velká řecká vítězství, ve své době ještě o vítězi Řecko-Perské války zdaleka nebylo rozhodnuto. I přes značné ztráty pokračovat
480 př.nl.

Bitva u Thermopyl

  (Antické Řecko)
Jak ve skutečnosti vypadala bitva u Thermopyl?
Většina z nás si utvořila představu o bitvě u Thermopyl na základě filmu 300: Bitva u Thermopyl z roku 2006. Tento film vychází z komixové předlohy Franka Millera. Jde tedy o zfilm pokračovat
480 př.nl.

Námořní bitva u Artemisia

  (Antické Řecko)
Bitva u Artemisia. Méně známý bratříček Thermopyl.
O bitvě u Thermopyl, kde se hrdinně bránil spartský král Leonídás a jeho nejlepší vojáci pravděpodobně slyšel každý. Když už ne ve škole, tak alespoň díky filmovému hitu z roku 200 pokračovat
490 př.nl.

Bitva u Marathonu

  (Antické Řecko)
Bitva u Marathonu ukázala sílu řecké falangy
Marathon, slovo, které zná každý. Ne každý již ale ví, že název tohoto závodu byl odvozen od bitvy, která se odehrála 14. září 490 př.n.l. Následky bitvy u Marathonu byly opravdu d pokračovat
499 př.nl.

Počátek Řecko-perských válek

  (Antické Řecko)
Řecko-perské války: bitva u Marathónu byla teprve poločas
Slavné bitvy u Thermopyl nebo Marathónu byly součástí mnohem většího konfliktu, který dnes označujeme jako Řecko-perské války. Tento konflikt, který trval více jak padesát let, byl pokračovat
776 př.nl.

První olympijské hry

  (Antické Řecko)
Jak vypadaly antické olympijské hry?
Jen těžko byste hledali člověka, který nikdy neslyšel o olympijských hrách. Co ale víme o jejich původu? Jejich současná podoba je velice vzdálená od původních řeckých her. Olym pokračovat


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít