Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Časová osa dějin lidstva

Na této stránce najdete časovou přímku dějin lidstva zaměřenou na starověk a středověk.


Současnost1683

Druhá bitva o Vídeň

  (Svatá říše římská)
Bitva o Vídeň. Den kdy se rozhodovalo o osudu Evropy
Ač je obléhání Vídně z roku 1683 rozhodně slavnější, nejde o první střet o toto město. Turci se k Vídni dostali již roku 1529. Sultán Sulejman tehdy musel od Vídně odtáhnout s nepo pokračovat
1620

Bitva na Bílé hoře

  (České země)
Konec nadějí - bitva na Bílé hoře
Bitva na Bílé Hoře je možná nejslavnější středověkou/novověkou bitvou českých dějin a zcela zásadně ovlivnila další vývoj našich dějin. Pojďme se detailnějí podívat, co se vlastně pokračovat
1565

Velké obléhání Malty

  (Blízký východ)
Rytíři z Malty zastavili expanzi muslimů do středozemí
Velké obléhání Malty z roku 1565 je jednou z klíčových bitev mezi křesťanskou Evropou a expanzivní Osmanskou říší. Tato událost je poměrně opomíjená, ale byla to právě tato bitva, pokračovat
1346

Bitva u Krečaku

  (Francie)
Bitva u Kreščaku změnila způsob evropského válčení
Bitva u Kresčaku je pro nás známá zejména tím, že v ní zemřel český král Jan Lucemburský, otec Karla IV. V globálním měřítku však měla mnohem větší dopad. Díky masivnímu nasazení s pokračovat
1278

Bitva na Moravském poli

  (České země)
Bitva na Moravském poli, den kdy jsme ztratili moře
V dějinách českého státu bylo pouze jedno období, kdy bylo české území tak rozsáhlé, že sahalo až k pobřeží moře. Bylo to za vlády Přemysla Otakara II, známého s přídomkem král žel pokračovat
1066

Bitva u Hastingsu

  (Anglie)
Bitva u Hastingsu - Poslední úspěšná invaze do Británie
Invazí do Británie bylo dějinách zaznamenáno několik. Úspěšní byli například Římané nebo Vikingové. 14. října 1066 se však odehrála poslední úspěšná invaze. Od té doby, tedy již té pokračovat
122

Stavba Hardiánova valu

  (Antický Řím)
Hadrianův val - velká římská zeď proti barbarům
Dobytí Británie nebylo snadnou záležitostí ani pro největší vojenskou mašinérii starověku - Římské Legie. Jako ještě větší oríšek se ukázalo udržení celého Britského území. Snad v pokračovat
60

Povstání královny Boudiccy v Británii

  (Antický Řím)
Boudicca - královna která povstala proti Římu
V roce 43 se na jihovýchodním pobřezí Británie vylodila obrovská římská armáda vedená generálem Aulem Plautiem a započala svoji invazi. Původně očekáváne snadné a rychlé vítězství pokračovat
31 př.nl.

Bitva u Actia

  (Antický Řím)
Bitva u Actia položila základy římského císařství
Bitva u Actia je jedna z těch bitev, o které můžeme říci, že kdyby její výsledek byl opačný, celé dějiny by vypadaly jinak. Odehrála se v roce 31 př.n.l. a šlo o obrovskou námořní pokračovat
52 př.nl.

Obléhání Alesie

  (Antický Řím)
Obléhání Alesie. Ukázka mistrovství Julia Ceasara
Gaius Julius Casear dokázal své vojenské mistrovství bezpochyby mnohokrát. Největší ukázkou jeho vojenského génia je však bitva, která víceméně zakončila jeho slavné galské tažení. pokračovat
53 př.nl.

Bitva u Karrh

  (Antický Řím)
Největší Římská porážka? Bitva u Karrh
Když se řekne největší pořázka starověkého Říma, většině lidí se mlhavě vybaví, že slyšeli něco o bitvě v Teutoburském lese. Ano, zde skutečně spojené germánské kmeny uštědřily Řím pokračovat
480 př.nl.

Bitva u Thermopyl

  (Antické Řecko)
Jak ve skutečnosti vypadala bitva u Thermopyl?
Většina z nás si utvořila představu o bitvě u Thermopyl na základě filmu 300: Bitva u Thermopyl z roku 2006. Tento film vychází z komixové předlohy Franka Millera. Jde tedy o zfilm pokračovat
480 př.nl.

Námořní bitva u Artemisia

  (Antické Řecko)
Bitva u Artemisia. Méně známý bratříček Thermopyl.
O bitvě u Thermopyl, kde se hrdinně bránil spartský král Leonídás a jeho nejlepší vojáci pravděpodobně slyšel každý. Když už ne ve škole, tak alespoň díky filmovému hitu z roku 200 pokračovat
490 př.nl.

Bitva u Marathonu

  (Antické Řecko)
Bitva u Marathonu ukázala sílu řecké falangy
Marathon, slovo, které zná každý. Ne každý již ale ví, že název tohoto závodu byl odvozen od bitvy, která se odehrála 14. září 490 př.n.l. Následky bitvy u Marathonu byly opravdu d pokračovat
776 př.nl.

První olympijské hry

  (Antické Řecko)
Jak vypadaly antické olympijské hry?
Jen těžko byste hledali člověka, který nikdy neslyšel o olympijských hrách. Co ale víme o jejich původu? Jejich současná podoba je velice vzdálená od původních řeckých her. Olym pokračovat