Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Počátky Mormonů: kněží byli vyváleni v dehtu a peří, na hlavu církve byl vydán zatykač

19.3.2024 > Novověk > Amerika

Mormoni si za svou krátkou existenci prožili vcelku dobrodružnou cestu. Několikrát museli měnit místo svého působiště a v jejich historii se objevuje řada, mnohdy i krvavých, konfliktů. Samozřejmě je neminuly ani skandály, ať už se týkaly provozování mnohoženství nebo náboženské vraždy
.

Skutečný název mormonů je Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Svůj název „mormoni“ získali podle knihy Mormon (ve správném překladu se jedná o knihu Mormonovu). Na rozdíl třeba od baptistů, metodistů či kvakerů jsou mormoni náboženskou skupinou, která vznikla přímo na americkém kontinentu. Nicméně i jejich teologické principy vycházejí z křesťanství. Díky svým pilným misionářským aktivitám jich k dnešnímu dni čítá celých 16,5 milionů členů.


Mormonský chrám v Salt Lake City (Utah).
Mormonský chrám v Salt Lake City (Utah). , Carol M. Highsmith, Public domain


Jak se mladému farmáři se zjevil anděl

Celý příběh církve se začal psát roku 1827 v obci Palmýra ve státě New York. Zde žil čtyřiadvacetiletý farmář Joseph Smith, který o sobě prohlašoval, že se mu před třemi lety zjevil anděl. Tento boží posel mu údajně předal zlaté desky celé pokryté hieroglyfy. Smith dostal k dispozici dva průhledné kameny Urim a Thummim, které byly obdařeny magickou mocí. S těmito kameny se mu podařilo sdělení na deskách přeložit. V roce 1830 tento překlad vyšel pod názvem Kniha Mormonova. V tom stejném roce založil Smith společně s dalšími šesti lidmi Mormonskou církev, přičemž se sám prohlásil za jejího vůdce a zároveň se stal i samozvaným prorokem.

Pro zajímavost: Na dotaz, kde jsou ony zlaté desky, Smith odpověděl, že si je anděl vzal zpátky. Svědci, kteří tvrdili, že je spatřili, se po letech přiznali, že žádné desky vlastně nikdy neviděli.


Anděl předává Smithovi zlaté desky.
Anděl předává Smithovi zlaté desky. , Popular Graphic Arts, Public domain


O rok později se Smith usadil v Kirtlandu ve státě Ohio, kde chtěl vybudovat „Nový Jeruzalém“ – společnost lidí, která bude fungovat dle jeho vysněné vize. Proto bylo nutné vypracovat soubor pravidel, které měla věřící provázet i na onom světě.

Pětitisícový náklad knihy Mormon ruku v ruce s misionářskou prací Smithových příbuzných zajistily, že se již po dvou letech začal počet členů církve pohybovat v řádech tisíců. Pro zabezpečení stability byla vytvořena kněžská hierarchie.


Trable v Missouri

Smith věřil, že země zaslíbená leží na západě. Proto se on a hrstka asi stovek stoupenců přemístilo do Missouri, kde spolu vytvořili další komunitu. Zprvu se jim dařilo, nicméně, později se ukázalo, že Missouri nebylo příliš dobrou volbou. Nově příchozí se rodilým Missouřanům znelíbili. Vedle hojného vykupování půdy mormonskou církví (které bylo často činěno pod nátlakem) se zde nezamlouval postoj mormonů k otázce otroctví. U většiny místních bylo naprosto běžné vlastnit otroky, u mormonů toto neexistovalo.

Samozřejmě tu byla ještě další palčivá náboženská otázka, a to přechod některých metodistů a baptistů právě k mormonům. To vše se vyvinulo v oficiální zákaz přistěhování dalších mormonů do okresu a nařízené okamžité vystěhování těch, kteří zde bydleli. Mormonská obec se obrátila na úřady, aby si vyjednala na stěhování dostatek času. Ničemu to však nepomohlo a situaci to naopak zhoršilo.

Trpělivost Missouřanů přetekla na podzim 1833. Začali násilím vnikat do mormonských domů, kde bičovali muže a děsili ženy. Výše postavení mormoni byli poléváni dehtem a vyvalováni v peří. K tomu navíc došlo ke zdemolování tiskárny mormonského deníku Star. V tomto případě pravděpodobně vyvrcholila nespokojenost s několika články, které si Missouřané vyložili po svém. V novinách se často probírala otázka otroctví, a jak už bylo zmíněno, mormoni byli jednoznačně proti němu. Novinové články projevující nesouhlas s otroctvím pak byly brány jako ponoukání místních černochů k neposlušnosti a k útěkům. Místní měli dokonce strach, že se do okresu bude stěhovat více a více uprchlých otroků. I když tyto skutečnosti mormonští zastupitelé popírali, nemělo to pražádný smysl.

Mormony přicházející na pomoc přemohla cholera

Nepokoje vyústily v to, že se celé mormonské rodiny dávaly na útěk do všech možných světových stran, jen aby už nebyly terčem nenávisti.
Hlava církve, Joseph Smith, se napadání svých věřících snažil řešit oficiální právní cestou. To se ale ukázalo jako marná snaha. Volání o pomoc nakonec vyslyšela mormonská obec v Kirtlandu, která vyslala dvě stě ozbrojených mužů. Dobrovolníky i dostatek financí obstaral třiatřicetiletý tesař a hlavně oddaný mormon Brigham Young. Tento muž se v následujících letech stává nejen blízkým přítelem Josepha Smithe, ale rovněž i jednou z ústředních postav hnutí.
Oněch dvě stě mužů vyrazilo v květnu následujícího roku, ale jejich velká část onemocněla cholerou a čtrnáct z nich zemřelo. Na místo dorazili o měsíc později, zcela vysíleni a sotva schopni boje.
Smithovi se naštěstí podařilo přes úřady vyjednat svolení obyvatel sousedního Clayského okresu, aby zde mormonští osadníci mohli přebývat.


Brigham Young.
Brigham Young. , unknown photographer, more than 150 yrs ago., Public domain


Chrám na úvěr

Po návratu z Missouri se Smith začal starat o stavbu dvoupatrového chrámu, který byl slavnostně otevřen 27. března 1836 za účasti několika tisícovek lidí. Celá tato honosná stavba stála 75 tisíc dolarů, z čehož byla podstatná část kryta půjčkami. Právě nestabilita a zejména finanční potíže vedly k tomu, že byla ustanovena Rada dvanácti (podle dvanácti apoštolů), kteří byli nadřazeni nad Radou starších v Missouri a v Kirtlandu.


Mormonský chrám v Kirtlandu (1846).
Mormonský chrám v Kirtlandu (1846). , Internet Archive Book Images, No restrictions


Dluhy se netýkaly jen chrámu, ale i nákupu půdy. V tomto období došlo ke kolapsu několika velkých bank a věřitelé se začali domáhat svých peněz. Realitní společnost Andrew Jackson dokonce vydala rozhodnutí, že se mormonské církvi bude prodávat jen za hotové – to znamenalo placení pouze ve zlatě nebo stříbře.


Finanční potíže se snažili zachránit tiskem vlastních peněz

V Clayském okrese v Missouri mezitím začala být situace mezi starousedlíky a mormony dosti napjatá. Úřady navrhly přestěhování mormonů do severní části okresu, který bude následně fungovat samostatně pod názvem Caldwell. Díky tomuto řešení se sice podařilo zamezit násilnostem, ale přestěhování si vyžádalo další finance. Banky již nebyly ochotny nic půjčit a pokladna kirtlandské mormonské obce byla prázdná. Proto se Smith společně se svým přítelem F.G. Williamsem dohodli na otevření své vlastní banky a tisku peněz, které byly kryty církevním majetkem. I přesto, že banka nebyla státem Ohio schválena, začali Smith i s Williamsem tisknout bankovky. Není také divu, že byli již po dvou měsících obžalováni z nelegální finanční činnosti. Navíc ve spojitosti s dluhem ve výši 150 tisíc dolarů byl na Smithe vydán zatykač. Hlava církve se tedy vydala směrem na východ, kde své zámožné příznivce žádala o pomoc, ale bez úspěchu. Navíc se cestou zpět jen tak tak vyhnul zatčení.


Nový začátek a nová pravidla

Jen, co Smith odjel pryč, se v mnoha členech Rady dvanácti začala vařit krev. Na vině byla samozřejmě čím dál tím horší finanční nestabilita. Na jedné schůzi byl nepřítomný Smith označen za podvodníka, demagoga a uzurpátora. Na přetřes se také dostala vojenská výprava dvou stovek mužů, která skončila fiaskem. Jediným Smithovým zastáncem byl Brigham Young.

Atmosféra uvnitř církve se zhoršila natolik, že Young a pár dní po něm i Smith se i se svými rodinami odebrali do Caldwellského okresu v Missouri. Smith zde byl jako prorok přivítán velice vřele.


Ustanovení nových členů Rady.
Ustanovení nových členů Rady. , T. B. H. Stenson, Public domain


S přesunem na nové místo začaly i zásadní změny pravidel v chodu církve. Prvním krokem bylo odstranění systému společného majetku. Na místo toho se církvi odevzdával desátek ve výši deseti procent ročního příjmu. Rada dvanácti byla obnovena, přičemž vedoucí pozice obsadil Smithův bratr Hyrum a Brigham Young. Dříve zakázaný tanec a hudba byly povoleny a mládež byla vedena ke sportovním aktivitám. U mladých mužů to byl zejména bojový sport. To postupně vedlo k založení polovojenské organizace Danitů. Ti měli za úkol chránit všechny mormony nejen před „nemormony“, ale rovněž i před odpadlíky.

Vypadalo to, že mormoni budou konečně žít v klidu a míru, avšak v dalších letech měl přijít pravý opak...

Zdroje: ČERNÍK, Jiří. Divoký západ. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-124-8;
ČERNÍK, Jiří. Střípky z amerických dějin. Praha: Libri, 2017. ISBN 978-80-7277-565-1;
Mormon Persecutions in Missouri, 1833. https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/mormon-missouri-war-of-1838?lang=eng (accessed March 02, 2024);
Mormon-Missouri War of 1838. https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/mormon-missouri-war-of-1838?lang=eng (accessed March 02, 2024).
Autor: Denisa Volfová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Solunští bratři Cyril a Metoděj: Znáte všechna jejich tajemství? Solunští bratři Cyril a Metoděj: Znáte všechna jejich tajemství?
O velké potopě psali dávno před biblí - kolébka civilizace z Mezopotámie O velké potopě psali dávno před biblí - kolébka civilizace z Mezopotámie
Posmrtný život podle starověkých Egypťanů. Rozhodovala váha srdce Posmrtný život podle starověkých Egypťanů. Rozhodovala váha srdce


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít