Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Svatý Petr. Nejvýznamnější z apoštolů byl ukřižován hlavou dolů

29.4.2022 > Starověk

Apoštol Petr je v biblickém příběhu Ježíše Krista jednou z nejzajímavějších postav. Byl prvním z Ježíšových učedníků a Kristus mu zjevně velmi důvěřoval. Zároveň je však v evangeliích zmiňována i Petrova nedostatečná víra a především incident, kdy po Ježíšově ukřižování svého mistra třikrát zapřel. Kdo byl svatý Petr a proč se právě on stal prvním římským biskupem?


Rybář Šimon Petr

Samozřejmě že o Petrově životě toho příliš nevíme, a tak nám nezbývá než čerpat z toho, co o něm vypráví Bible. Tam se můžeme dočíst, že Petrovo původní jméno, předtím, než se stal následovníkem Ježíše, znělo Šimon (respektive Simeon). Pocházel z rybářské rodiny a stejně jako jeho bratr Ondřej se i on stal rybářem.

Původní rybářské povolání je v Petrově životě symbolické a odráží se i v evangeliu, podle kterého Ježíš Petrovi řekl, že odteď nebude lovit ryby, ale lidi. A tak se i stalo – Petr se stal Kristovým prvním učedníkem a jeho myšlenky šířil po celém světě a „lovil lidi“ do sítí nového učení.

Svatý Petr.
Svatý Petr. , Peter Paul Rubens, Public domain


Jak je to se jménem sv. Petra a známá slovní hříčka

Hned při jejich prvním setkání, rozhodl Ježíš, že Šimonovo nové jméno bude znít Kéfas. Překladem do řečtiny vzniklo jméno Petros, pod nímž svatého Petra známe teď.

V Bibli se poté objevuje situace, kdy Ježíš říká Petrovi: „Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev.“ Právě od této věty se odvíjí křesťanské víra, že Kristus právě Petra vyvolil, aby založil církev a šířil jeho myšlenky i po jeho smrti. Petr se tak stal po Kristově ukřižování vůdcem křesťanů, je považován za prvního římského biskupa a všichni další papežové se titulují jako jeho nástupci.

Svatopetrská bazilika v Římě.
Svatopetrská bazilika v Římě. , Giacomo della Porta, Public domainOna věta o skále je však zajímavá ještě z jednoho důvodu: v původním aramejském znění, stejně jako v řečtině jde totiž o slovní hříčku, kde jde Šimonovo nové jméno (Kéfas, Petros) stejné jako výraz pro skálu. České překlady se tomuto významu snaží přiblížit například takto: Ty jsi Petr – to je skála – a na té skále vzdělám svou církev.

Třikrát zapřel Krista

Přestože Ježíš Šimona Petra zjevně upřednostňoval před ostatními, ani tento jeho učedník podle Bible neměl dostatečnou víru. V Matoušově evangeliu se dočítáme příběh, v němž Ježíš chodí po vodě a žádá Petra, aby jej následoval. Učedník to zkusí a chvíli se mu to daří, pak však jeho víra zakolísá a propadne se do vln.

Mnohem zásadnější je však událost, která se stala po ukřižování Ježíše Krista. Sám Ježíš předpověděl, že jej Petr třikrát zapře – a přesně to se stalo. Když Petr viděl, jak strašlivá smrt čekala Ježíše a jaké nebezpečí může hrozit jeho podporovatelům, neodvážil se k Ježíšovi přihlásit. A tak když ho lidé na ulici poznávali a konfrontovali ho s tím, že je Ježíšovým následovníkem, odpovídal: Vůbec ho neznám.

Skutečná podoba Ježíše Krista? Zapomeňte na dlouhé vlasy a modré oči

Skutečná podoba Ježíše Krista? Zapomeňte na dlouhé vlasy a modré oči

Ježíš Kristus je možná ta nejzobrazovanější postava lidských dějin. Jen těžko bychom hledali někoho, kdo by jeho podobiznu neznal. Dlouhé vlasy, modré oči, bílá pleť a vysoká hubená postava. Přesně jak to známe... celý článek


Hlava rané křesťanské církve

Přestože Petr svého mistra zapřel, pokračoval v jeho dílu. Šířil myšlenky křesťanství a odvahou se pokoušel odčinit zbabělost, kterou projevil po Kristově ukřižování. Byl dokonce i zatčen, ale podle vyprávění se mu podařilo z vězení uniknout s pomocí anděla. A tak pokračoval dál – šířil Kristovo učení například v Antiochii nebo Korintu (v Novém zákoně se dochovaly dva listy, které údajně psal Petr pro následovníky v Asii) a nakonec došel až do Říma.

Ukřižován hlavou dolů

Na Petra však i přes pomoc andělů čekal stejný osud jako na jeho mistra. Padl za oběť pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona.

Ukřižování sv. Petra.
Ukřižování sv. Petra. , Filippino Lippi, Public domainLegenda (kterou zpracoval i nobelista Henryk Sienkiewicz ve svém románu Quo Vadis), praví, že se Petrovi podařilo před Neronovým řáděním uniknout z Říma. Avšak když utíkal pryč z města, potkal prý Ježíše Krista, který naopak mířil k Římu. Ptal se ho: "Quo Vadis, Domine? Kam kráčíš, Pane?" a Ježíš odpověděl: "Když ty opouštíš můj lid, jdu do Říma, aby mě ukřižovali podruhé." Petr pochopil a vrátil se do Říma, kde na něj čekala smrt.

Petr byl údajně ukřižován hlavou dolů a zemřel spolu s velkým množstvím křesťanů, které Nero obviňoval ze zapálení Říma. Na jeho odkazu však byla vybudována křesťanská církev a všichni papežové jsou považováni za jeho následovníky.

Zdroj: catholica.cz, Bible

Autor: Tereza Holubová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Muž, který sňal Ježíše Krista z kříže. Ochránce Svatého grálu Josef z Arimatije Muž, který sňal Ježíše Krista z kříže. Ochránce Svatého grálu Josef z Arimatije
Konec křesťanským rozporům měl učinit Nikájský koncil. Situaci však pouze zhoršil. Konec křesťanským rozporům měl učinit Nikájský koncil. Situaci však pouze zhoršil.
Neposkvrněné početí, Ježíšovi sourozenci a další otázky, které každého zajímají Neposkvrněné početí, Ježíšovi sourozenci a další otázky, které každého zajímají


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít