Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Neposkvrněné početí, Ježíšovi sourozenci a další otázky, které každého zajímají

5.1.2023 > Středověk > Blízký východ

O Vánocích se každý rok stále dokola opakuje příběh narození malého Ježíška. Jeho rodiče však zůstávají v jeho stínu. Kdo byli Marie a Josef a odkud pocházeli?

O životě rodičů Panny Marie toho víme překvapivě málo. Dozvídáme se o něm hlavně z apokryfního evangelia svatého Jakuba, které však není součástí Bible a nikdy nebylo uznáno jako právoplatné evangelium.Ježíš, Marie, Josef a svatá Anna.
Ježíš, Marie, Josef a svatá Anna. , Jan Roos, Public domain


Podle něj byl Jáchym pastýř a jemu i jeho ženě Anně se dobře dařilo. Patřili tedy mezi majetnější vrstvu a navíc byli bohabojní a laskaví, neboť svůj výdělek spravedlivě rozdělovali mezi chudé a také jako chrámovou oběť.

Přesto jimi jejich okolí pohrdalo. Anna a Jáchym totiž nemohli mít děti, což bylo tehdy vnímáno jako Boží trest nebo výraz Boží nemilosti.


Sv. Jáchym přinášející oběť.
Sv. Jáchym přinášející oběť. , Giotto, Public domain


Jáchymova zkouška víry

Situace zašla tak daleko, že jednoho dne odmítli chrámoví kněží oběti, které Jáchym přinesl, protože si mysleli, že není v Boží přízni.

Jáchym se tedy rozhodl, že s tím musí něco udělat, a vyrazil do pouště. Čtyřicet dní se zde postil a o samotě modlil. Nakonec se mu zjevil anděl a zvěstoval mu radostnou zprávu, že mu Bůh přece jen dopřeje potomka.

A jak anděl slíbil, tak se i stalo. Přestože byli Jáchym s Annou již vysokého věku, narodila se jim dcera Marie.


Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Leonardo da Vinci).
Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Leonardo da Vinci). , Leonardo da Vinci, Public domain


Svatá Anna Samodruhá a Samotřetí

Jáchym nám z příběhu mizí, údajně zemřel krátce po Mariině narození.

Anna předala svou jedinou dceru do výchovy chrámu v Jeruzalémě a dožila se vysokého věku.

Zajímavé jsou přívlastky, které se v případě svaté Anny používají – Samodruhá a Samotřetí. První naznačuje její vztah k Panně Marii (matka), druhý k Ježíšovi (babička). Pokud tedy uvidíte v galerii obraz s názvem Svatá Anna Samotřetí, pravděpodobně na něm bude vyobrazena Anna s malým Ježíškem.


Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Lucas Cranach starší).
Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Lucas Cranach starší). , Lucas Cranach the Elder, Public domain


Mariino neposkvrněné početí

Neposkvrněné početí Panny Marie je poměrně náročná teologická otázka. Lidé si ho často pletou s panenským početím Krista, nicméně jde o dvě odlišné záležitosti.

Věroučná teze o Mariině neposkvrněném početí mluví o tom, že Mariina duše nebyla zatížena dědičným hříchem. Marie byla standardně počata Jáchymem a Annou, ale na svět přišla stejně nevinná jako Adam s Evou, když je Bůh stvořil. Narozdíl od Evy však nepodlehla pokušení. Až nyní se dostáváme k panenskému početí, které je vlastně jen potvrzením jejího hříchem neposkvrněného života. Toto dogma je prosazováno katolickou církví, v řadě jiných je však odmítáno.


Zvěstování Panny Marie (El Greco).
Zvěstování Panny Marie (El Greco). , El Greco, Public domain


Nejistota kolem rodičů svatého Josefa

O Mariiných rodičích toho sice moc nevíme, ale máme alespoň jejich jména a základní příběh jejich života. U Josefa je to komplikovanější.

Podle evangelií Matouše a Lukáše byl Josef (ostatně stejně jako Marie) z rodu Davidova, což odkazuje na legendárního krále Davida, který vládl Izraeli v období okolo roku 1000 př. n. l. a který je výraznou postavou Starého zákona.

Bohužel však nevíme, kdo byl Josefův otec. Matouš píše ve svém evangeliu, že šlo o Jákoba, zatímco Lukáš označuje za jeho otce muže jménem Heli.

Tento rozpor církevní badatelé vysvětlují tím, že Jákob a Heli byli nevlastní bratři. Po Heliho smrti se Jákob oženil s jeho vdovou a zplodil s ní Josefa. V židovské tradici však bylo v takovém případě zvykem považovat dítě za potomka prvního z bratrů, který byl s danou ženou ženatý (druhý ho jenom zastupoval). Josef tedy byl považován za syna Heliho, nicméně Jákob byl jeho biologickým otcem a také ho vychoval.

Je to trochu krkolomné vysvětlení, nicméně určité zmínky v Bibli naznačují, že to tak opravdu mohlo být.

Josefova matka pak není známa vůbec.


Svatý Josef s Ježíškem.
Svatý Josef s Ježíškem. , M0tty, CC BY-SA 3.0


Josefův a Mariin dobrodružný život

Dle tradice se Josef živil jako tesař. Jeho příběh, jak je popsán v Bibli, je poměrně známý. Zasnoubil se s Marií, dcerou Anny a Jáchyma. Avšak Marie náhle otěhotněla a Josef věděl, že není otcem dítěte. Chtěl Marii zapudit, avšak zjevil se mu anděl, který mu zvěstoval, že Marie počala z Ducha Svatého a že se o ni a o dítě má Josef postarat.

Josef poslechl a vrátil se k Marii. Kvůli nařízenému sčítání lidu musel i s těhotnou Marií vyrazit do Betléma, kde Marie porodila. Brzy však museli prchnout (opět po andělské intervenci) před Herodovým řáděním a část života strávili v Egyptě. Později se Josef s rodinou přesunul do Galileje.

Není zcela zřejmé, kdy zemřel Josef. Marie ho přežila a stala se svědkem ukřižování svého syna Ježíše. Podle legendy nezemřela, ale čekalo ji nanebevzetí.


Nanebevzetí Panny Marie (P.P.Rubens).
Nanebevzetí Panny Marie (P.P.Rubens). , Peter Paul Rubens, Public domain


Měl Ježíš sourozence?

Hojně diskutovaná je pasáž z Markova evangelia zmiňující Ježíšovy bratry Jakuba, Josefa, Judu a Šimona a další sestry. Někdy jsou považováni za Josefovy děti z předchozího manželství, tedy Ježíšovy nevlastní sourozence. Jindy se argumentuje tím, že v dané době mohl termín „bratr“ a „sestra“ označovat i jiné blízké příbuzné nebo i přátele. Možná je samozřejmě i interpretace, že šlo o Josefovy a Mariiny děti narozené po Ježíšovi, především katolická církev však tuto verzi odmítá.


Jakub Spravedlivý, potenciální Ježíšův sourozenec.
Jakub Spravedlivý, potenciální Ježíšův sourozenec. , See page for author, Public domain


Patroni a jejich svátky

Svatá Anna je patronkou žen procházejících významnými životními změnami – věřící se u ní přimlouvají za šťastné manželství, dobrý porod či za požehnání pro děti. Je patronkou matek i vdov. Její svátek se slaví 26. července.

Svatý Jáchym je patronem manželských párů a také truhlářů. Katolická církev slaví jeho svátek 16. srpna, případně spolu se sv. Annou.

Svatý Josef je patronem truhlářů a všech pracujících se dřevem, potažmo manuálně pracujících. Jako svého ochránce ho mají také vychovatelé, ale také vyhnanci či cestovatelé. A často se zapomíná na to, že sv. Josef je patronem dobré smrti. Jeho svátek připadá na 19. března.

Panna Maria je pak považována za patronku všech křesťanů. Často se k ní modlí rodičky, matky, ale také umírající. Církevních svátků spojených s Pannou Marií je celá řada, zřejmě nejvýznamnější je Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.

Zdroj: catholica.cz; homilie.eu
Autor: Tereza Holubová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Proč Římané využívali krutý trest smrti ukřižováním? Proč Římané využívali krutý trest smrti ukřižováním?
Pilát Pontský. Proč odsoudil k ukřižování Ježíše Krista? Pilát Pontský. Proč odsoudil k ukřižování Ježíše Krista?
Svatý Petr. Nejvýznamnější z apoštolů byl ukřižován hlavou dolů Svatý Petr. Nejvýznamnější z apoštolů byl ukřižován hlavou dolů


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít