Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Neposkvrněné početí, Ježíšovi sourozenci a další otázky, které každého zajímají

5.1.2023, 09:25 > Středověk > Blízký východ

O Vánocích se každý rok stále dokola opakuje příběh narození malého Ježíška. Jeho rodiče však zůstávají v jeho stínu. Kdo byli Marie a Josef a odkud pocházeli?

O životě rodičů Panny Marie toho víme překvapivě málo. Dozvídáme se o něm hlavně z apokryfního evangelia svatého Jakuba, které však není součástí Bible a nikdy nebylo uznáno jako právoplatné evangelium.Ježíš, Marie, Josef a svatá Anna.
Ježíš, Marie, Josef a svatá Anna. , Jan Roos, Public domain


Podle něj byl Jáchym pastýř a jemu i jeho ženě Anně se dobře dařilo. Patřili tedy mezi majetnější vrstvu a navíc byli bohabojní a laskaví, neboť svůj výdělek spravedlivě rozdělovali mezi chudé a také jako chrámovou oběť.

Přesto jimi jejich okolí pohrdalo. Anna a Jáchym totiž nemohli mít děti, což bylo tehdy vnímáno jako Boží trest nebo výraz Boží nemilosti.


Sv. Jáchym přinášející oběť.
Sv. Jáchym přinášející oběť. , Giotto, Public domain


Jáchymova zkouška víry

Situace zašla tak daleko, že jednoho dne odmítli chrámoví kněží oběti, které Jáchym přinesl, protože si mysleli, že není v Boží přízni.

Jáchym se tedy rozhodl, že s tím musí něco udělat, a vyrazil do pouště. Čtyřicet dní se zde postil a o samotě modlil. Nakonec se mu zjevil anděl a zvěstoval mu radostnou zprávu, že mu Bůh přece jen dopřeje potomka.

A jak anděl slíbil, tak se i stalo. Přestože byli Jáchym s Annou již vysokého věku, narodila se jim dcera Marie.


Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Leonardo da Vinci).
Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Leonardo da Vinci). , Leonardo da Vinci, Public domain


Svatá Anna Samodruhá a Samotřetí

Jáchym nám z příběhu mizí, údajně zemřel krátce po Mariině narození.

Anna předala svou jedinou dceru do výchovy chrámu v Jeruzalémě a dožila se vysokého věku.

Zajímavé jsou přívlastky, které se v případě svaté Anny používají – Samodruhá a Samotřetí. První naznačuje její vztah k Panně Marii (matka), druhý k Ježíšovi (babička). Pokud tedy uvidíte v galerii obraz s názvem Svatá Anna Samotřetí, pravděpodobně na něm bude vyobrazena Anna s malým Ježíškem.


Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Lucas Cranach starší).
Svatá Anna s Pannou Marií a Ježíškem (Lucas Cranach starší). , Lucas Cranach the Elder, Public domain


Mariino neposkvrněné početí

Neposkvrněné početí Panny Marie je poměrně náročná teologická otázka. Lidé si ho často pletou s panenským početím Krista, nicméně jde o dvě odlišné záležitosti.

Věroučná teze o Mariině neposkvrněném početí mluví o tom, že Mariina duše nebyla zatížena dědičným hříchem. Marie byla standardně počata Jáchymem a Annou, ale na svět přišla stejně nevinná jako Adam s Evou, když je Bůh stvořil. Narozdíl od Evy však nepodlehla pokušení. Až nyní se dostáváme k panenskému početí, které je vlastně jen potvrzením jejího hříchem neposkvrněného života. Toto dogma je prosazováno katolickou církví, v řadě jiných je však odmítáno.


Zvěstování Panny Marie (El Greco).
Zvěstování Panny Marie (El Greco). , El Greco, Public domain


Nejistota kolem rodičů svatého Josefa

O Mariiných rodičích toho sice moc nevíme, ale máme alespoň jejich jména a základní příběh jejich života. U Josefa je to komplikovanější.

Podle evangelií Matouše a Lukáše byl Josef (ostatně stejně jako Marie) z rodu Davidova, což odkazuje na legendárního krále Davida, který vládl Izraeli v období okolo roku 1000 př. n. l. a který je výraznou postavou Starého zákona.

Bohužel však nevíme, kdo byl Josefův otec. Matouš píše ve svém evangeliu, že šlo o Jákoba, zatímco Lukáš označuje za jeho otce muže jménem Heli.

Tento rozpor církevní badatelé vysvětlují tím, že Jákob a Heli byli nevlastní bratři. Po Heliho smrti se Jákob oženil s jeho vdovou a zplodil s ní Josefa. V židovské tradici však bylo v takovém případě zvykem považovat dítě za potomka prvního z bratrů, který byl s danou ženou ženatý (druhý ho jenom zastupoval). Josef tedy byl považován za syna Heliho, nicméně Jákob byl jeho biologickým otcem a také ho vychoval.

Je to trochu krkolomné vysvětlení, nicméně určité zmínky v Bibli naznačují, že to tak opravdu mohlo být.

Josefova matka pak není známa vůbec.


Svatý Josef s Ježíškem.
Svatý Josef s Ježíškem. , M0tty, CC BY-SA 3.0


Josefův a Mariin dobrodružný život

Dle tradice se Josef živil jako tesař. Jeho příběh, jak je popsán v Bibli, je poměrně známý. Zasnoubil se s Marií, dcerou Anny a Jáchyma. Avšak Marie náhle otěhotněla a Josef věděl, že není otcem dítěte. Chtěl Marii zapudit, avšak zjevil se mu anděl, který mu zvěstoval, že Marie počala z Ducha Svatého a že se o ni a o dítě má Josef postarat.

Josef poslechl a vrátil se k Marii. Kvůli nařízenému sčítání lidu musel i s těhotnou Marií vyrazit do Betléma, kde Marie porodila. Brzy však museli prchnout (opět po andělské intervenci) před Herodovým řáděním a část života strávili v Egyptě. Později se Josef s rodinou přesunul do Galileje.

Není zcela zřejmé, kdy zemřel Josef. Marie ho přežila a stala se svědkem ukřižování svého syna Ježíše. Podle legendy nezemřela, ale čekalo ji nanebevzetí.


Nanebevzetí Panny Marie (P.P.Rubens).
Nanebevzetí Panny Marie (P.P.Rubens). , Peter Paul Rubens, Public domain


Měl Ježíš sourozence?

Hojně diskutovaná je pasáž z Markova evangelia zmiňující Ježíšovy bratry Jakuba, Josefa, Judu a Šimona a další sestry. Někdy jsou považováni za Josefovy děti z předchozího manželství, tedy Ježíšovy nevlastní sourozence. Jindy se argumentuje tím, že v dané době mohl termín „bratr“ a „sestra“ označovat i jiné blízké příbuzné nebo i přátele. Možná je samozřejmě i interpretace, že šlo o Josefovy a Mariiny děti narozené po Ježíšovi, především katolická církev však tuto verzi odmítá.


Jakub Spravedlivý, potenciální Ježíšův sourozenec.
Jakub Spravedlivý, potenciální Ježíšův sourozenec. , See page for author, Public domain


Patroni a jejich svátky

Svatá Anna je patronkou žen procházejících významnými životními změnami – věřící se u ní přimlouvají za šťastné manželství, dobrý porod či za požehnání pro děti. Je patronkou matek i vdov. Její svátek se slaví 26. července.

Svatý Jáchym je patronem manželských párů a také truhlářů. Katolická církev slaví jeho svátek 16. srpna, případně spolu se sv. Annou.

Svatý Josef je patronem truhlářů a všech pracujících se dřevem, potažmo manuálně pracujících. Jako svého ochránce ho mají také vychovatelé, ale také vyhnanci či cestovatelé. A často se zapomíná na to, že sv. Josef je patronem dobré smrti. Jeho svátek připadá na 19. března.

Panna Maria je pak považována za patronku všech křesťanů. Často se k ní modlí rodičky, matky, ale také umírající. Církevních svátků spojených s Pannou Marií je celá řada, zřejmě nejvýznamnější je Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna.

Zdroj: catholica.cz; homilie.eu
Autor: Tereza Holubová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Skutečná podoba Ježíše Krista? Zapomeňte na dlouhé vlasy a modré oči Skutečná podoba Ježíše Krista? Zapomeňte na dlouhé vlasy a modré oči
Pilát Pontský. Proč odsoudil k ukřižování Ježíše Krista? Pilát Pontský. Proč odsoudil k ukřižování Ježíše Krista?
Longinovo kopí - bájný artefakt, jehož majitel bude vládnout světu Longinovo kopí - bájný artefakt, jehož majitel bude vládnout světu


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít