Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

4 římské vynálezy, bez kterých si dodnes neumíme představit náš život

21.2.2023, 09:13 > Starověk > Antický Řím

Ve svém každodenním životě zcela běžně používáme mnoho nástrojů a pomůcek, které vnímáme jako samozřejmost, ačkoli jejich konstrukce a vlastnosti jsou vpravdě udivující. Za některé z nich vděčíme starověkým Římanům a jejich snaze neustále zvyšovat kvalitu života římských obyvatel. Které vynalézy to například jsou?Akvadukt

Na tento objev si nejspíš vzpomenete ještě z hodin dějepisu. Nejedná se o římský vynález zcela od nuly, protože například v Egyptě nebo Indii již určitá forma akvaduktů byla dříve používána, avšak dokázali tuto technologii zásadně zdokonalit. Akvadukty byly stavěny ve všech částech Římské říše, zejména však přímo v Římě, kde jejich délka dosahovala přes 415 kilometrů.

Typicky byly konstruovány jako obloukové mosty, kdy po jedné části vedla cesta a v další části byl zabudován přívod vody. Voda byla díky systému přiváděna od zdroje do místa užívání, a to s použitím minimálního množství energie. Hlavní využití představovalo přivádění čerstvé vody do veřejných lázní a pitné vody pro obyvatelstvo. Tato technologie nebyla překonána po dalších několik tisíc let.


Podoba akvaduktu.
Podoba akvaduktu. , Qasinka, CC0


Hypokaust

Vytápění našich obydlí je zejména v současné době poměrně palčivou otázkou a ti šťastnější z nás si mohou užívat podlahové vytápění. Římané jej znali již ve své době – dokázali budovat centrální vytápění budov, kdy z ohně rozdělaného pod podlahou rozváděli teplo dále do místností, včetně vyšších pater. Pod přízemním podlažím bylo vybudováno množství menších sloupků a nad nimi následovaly vrstvy různého materiálu - zejména dlaždic a betonu pro co nejefektivnější vedení tepla. Teplo cirkulovalo pod těmito vrstvami a zároveň bylo kouřovody vedeno vzhůru do dalších pater a následně kouř vycházel ven komínem. Římský architekt Vitruvius připisoval tento vynález Sergiu Oratovi, avšak jeho obdoba vznikla již dříve - v oblasti dnešního Pákistánu v době cca 2000 př. n. l.

Nutno podoktnout, že se jednalo o velmi pracnou a drahou záležitost, kterou Římané využívali hlavně pro veřejné budovy, lázně a domovy bohatších občanů.


Systém vytápění.
Systém vytápění. , Oldchien.rb, CC BY-SA 4.0


Římské číslice

Systém číslic, který se nám dnes již může zdát nadbytečný, byl ve své době značným posunem a usnadněním každodenních počtů. Začal se využívat přibližně kolem let 900 a 800 př. n. l. a ovlivnil obchodování a všeobecnou mezilidskou komunikaci zásadním způsobem. Číslice jsou zapisovány pomocí písmen latinské abecedy a jejich kombinacemi. Jejich původní forma vznikla z Etruského číslování, kde se znaky svými tvary ještě dosti odlišovaly, ale poskytly základ pro další vývoj číslic. Klasická forma římského číslování přišla až za delší dobu a ustálila se přibližně v době konstrukce Kolosea - tedy kolem roku 80 n. l.

Na některých místech můžeme používání římského číslování vidět dodnes, přestože od 14. století bylo postupně nahrazováno arabskými číslicemi.


Římské číslice na Koloseu.
Římské číslice na Koloseu. , WarpFlyght, CC BY-SA 3.0


Lékařské nástroje a techniky

Kromě účinných zbraní uměli Římané vyrábět také velmi kvalitní lékařské nástroje a byli schopni úspěšně uskutečnit některé chirurgické zákroky. Vycházeli při tom z existujících metod vzniklých ve starověkém Řecku. Zákroky na zásadních lidských orgánech jako je srdce nebo mozek zatím možné nebyly a k operacím se přistupovalo jen v případě absolutní nutnosti, protože byly velmi riskatní a úmrtnost pacientů byla vysoká. Provádělo se například šití, amputace, podvázání cév, operace očí, ústní zákroky, čísařský řez či různé kosmetické zákroky.

Mezi hojně využívané nástroje patřila lékařská zrcadla, jehly, chirurgické kleště, skalpely a jiné nástroje k řezání tkání a kostí, katetry, jednoduché sondy nebo kyrety. Podoba některých z nich se nezměnila až do 19. či dokonce 20. století. Nástupce těchto nástrojů nalezneme na operačních sálech až do dnešní doby.

Zdroj: wikipedia.org, education.nationalgeographic.org
Autor: Jana Voborníková
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Otroci starověkého Egypta – nekončící dřina v paprscích žhavého slunce Otroci starověkého Egypta – nekončící dřina v paprscích žhavého slunce
Oblečení v antickém Římě Oblečení v antickém Římě
Garum - kečup antického Říma se vyráběl z fermentovaných ryb Garum - kečup antického Říma se vyráběl z fermentovaných ryb


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít