Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Skutečně byla tak krutá? Poznejte historii svaté inkvizice

15.12.2022 > Středověk

Světlo plamenů vrhá hrůzostrašné stíny na obličej vyšetřovatele i soudce v jedné osobě. Křik upalovaného hříšníka již dávno ustal, avšak v uších přítomných bude znít ještě dlouho. Čarodějnice nebo heretik, jaký je rozdíl? Autorita ve středověkém světe je jen jedna a není radno si s ní zahrávat. Další duši se nepovedlo zachránit, přiznává zklamaný inkvizitor a odchází od hořící hranice řešit další případ nevěrného manžela nebo pouhé bylinkářky. Kdo mu však dal tu pravomoc soudit? Kde se vzala inkvizice?Vznik biskupské inkvizice

Píše se konec dvanáctého století a do myslí obyvatel temných středověkých časů pronikají nesvaté myšlenky. Ohrožení křesťanského učení a autority tehdejší církve nemohlo být odpuštěno, jelikož podkopávalo víru lidu v Boha a tudíž i v jeho hodnostáře. Je snad většího hříchu?

Na ochranu svých a církevních zájmů zřizuje tedy roku 1184 papež Lucius III. společně s císařem Fridrichem Barbarossou první inkvizitorskou instituci – později známou jako biskupskou inkvizici.

Krásná spolupráce šlechty a církve se hned začala projevovat – duchovní vedli výslechy a určovali vinu, stanovení trestu i jeho provedení pak náleželo světcům. Jenže zodpovědné osoby, tj. biskupové, často žili mimo území své duchovní působnosti a během těch pár návštěv tohoto území nezbýval čas ani prostředky na spravedlivé inkviziční vyšetřování.

Dalším problémem byla povinnost sdělit obviněnému jméno žalobce a to, jak si všichni jistě už domysleli, znamenalo spoustu msty, většinou ještě před započetím duchovního soudu.


Obraz Inquisition.
Obraz Inquisition. , Édouard Moyse, Public domain


Vznik papežské inkvizice

Kacířské myšlenky se tak nadále šířily Evropou a biskupové nevykonávali svou roli. Různá náboženská hnutí (mezi nimi nejznámější valdenství) se snažilo o reformu církve a o prosazení svého vykládání Bible, jakkoliv kacířského. V Římě sídlící duchovní hodnostáři cítili ohrožení nejen své nauky, ale též tehdejšího společenského uspořádání. To se jim, stejně jako šlechtě, samozřejmě nelíbilo. Papež Řehoř IX. se rozhodl inkviziční zřízení profesionalizovat a tak založil papežskou inkvizici.

Nová inkvizice byla vysloveně pověřena odhalováním, stíháním a trestáním kacířů a jejich sympatizantů, rozuměje i různých náboženských hnutí, které se neslučovali s vírou prosazovanou římskou církví. Speciální soudy a jejich vyšetřovatelé i vykonavatelé byli určeni a tam, kde nestačili, je nahrazovali žebravé řády (tj. třeba dominikáni a františkáni).


Působnost a praktiky

Postupem času se po mnohých procesech inkvizice rozšířila po většině Evropy. Nebyla nikterak centralizována, vliv na soudy měli jen jednotlivý inkvizitoři, případně inkviziční tribunály. Všechny inkvizitory spojoval ten fakt, že byli podřízeni přímo papeži, tudíž unikali jakémukoliv dohledu či postihu.

Jan Hus – hrdina, který své učení neodvolal, i když to znamenalo krutou smrt

Jan Hus – hrdina, který své učení neodvolal, i když to znamenalo krutou smrt

Velmi významná postava českých dějin, která si svými činy vysloužila věčný život v podobě úcty a důležité myšlenky – bojovat a umřít za správnou věc. Známý kazatel, učitel, reformátor a také kněz, bojující prot... celý článek


A jak jistě víme, příležitost dělá zloděje a stejně tak pokušení křivý svatý charakter. Zneužívaní pravomocí a neobjektivní rozsudky byly na denním pořádku.

V roce 1252 je dána inkvizici možnost užívání útrpného práva v případě, že obžalovaný odmítl spolupracovat nebo vypovídat. S touto možností však došel zákaz vážných trestů (doživotí, zabavení majetku nebo smrt) bez souhlasu místního biskupa. I mučení na základě útrpného práva bylo mírnější, než si ho většina z nás představuje – nesměla být prolita krev, nesmělo dojít k zmrzačení nebo snad smrti vyslýchaného.

Vyšetřování, soud a nakonec i následný trest často odrážel charakter daného inkvizitora, tudíž ne každý trest byl trestem nejhorším. Hlavním úkolem inkvizice bylo napravit duši z hereze, nikoliv provést nenávratnou popravu. Nejznámější inkvizitor své doby – Bernard Gui – odsoudil více než 700 lidí, z nichž byl trest smrti dán jen čtyřiceti dvěma.

Nalézt můžeme i tresty jako pouť na duchovní místo či nošení žlutého kříže do konce života. Zabavení majetku, žalář nebo vypovězení z království bylo pořád mírnější než-li upálení, ke kterému docházelo u nejzávažnějších nebo u zatvrzelých případů. Popravu však vždy vykonávala světská moc – místní šlechta.


Obraz Galileo before the Holy Office.
Obraz Galileo before the Holy Office. , Joseph-Nicolas Robert-Fleury, Public domain


Další inkvizice

I přes prvotní nesouhlasy tehdejšího papeže, španělská inkvizice byla založena na popud aragonského krále Ferdinanda – ten užíval náboženství jako prostředek vlády. Zdejší inkvizice byla zřízena za účelem vymýcení odlišného náboženství i jehož vyznavačů – židů a muslimů. Ferdinand s úsměvem sledoval procesy, zatímco se královská pokladnice plnila židovským a muslimským zlatem.

Nutno však vyvrátit některé nezdravé mýty o španělské inkvizici – většina mučicích nástrojů, jako je třeba železná pana, jimi nebyla nikdy využita. K mučení se přistupovalo pouze v nejnutnějších případech. Základní myšlenka zůstávala stejná – zachránit duši, ne sprovodit obžalovaného ze světa, v případě španělské inkvizice šlo o jemně upravenou variantu – zastrašit, ne zabít.

Proces s Galileem v 17. století byl proveden římskou inkvizicí, která měla za úkol starat se o integritu víry a zkoumat chybné a falešné nauky. Římská inkvizice nebyla tak krutá, jako její předchůdci, avšak pár trestů smrti také jako rozsudek vynesla. Při výslechu byli vždy přítomni minimálně dva svědci a upustilo se i od mučení.

Jak se člověk rozcházel s Bohem, vírou i s církví, tak pomalu upadal význam inkvizice. V roce 2000 se papež Jan Pavel II. omluvil za hříchy spáchané římskými katolíky, včetně přehmatů inkvizice.

Zdroje: wikipedia.org ; Dějiny inkvizice - Iosif Romuaľdovič Grigulevič
Autor: Vít Možíš
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Jindřich II. schoval před manželkou svoji milenku do labyrintu. Přesto ji smrt neminula. Jindřich II. schoval před manželkou svoji milenku do labyrintu. Přesto ji smrt neminula.
Richard Lví srdce nařídil bez milosti pobít tisíce zajatců Richard Lví srdce nařídil bez milosti pobít tisíce zajatců
Zapomenutá Přemyslovna Vilemína: její ostatky skončily na hranici 10 let po její smrti Zapomenutá Přemyslovna Vilemína: její ostatky skončily na hranici 10 let po její smrti


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít