Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Vandalové - ničitelé Říma

22.7.2019 > Starověk > Antický Řím

Výraz vandal dnes v každém vyvolá poměrně jasnou představu. Pravděpodobně půjde o nějakého mladíka, který právě rozkopavá staré hroby či sprejuje zídky. Ne každý ale už ví, kde se vlastně tento výraz vzal. Čím si kmen Vandalů vysloužil toto dnes tak negativní spojení s ničením? Osud tohoto kmene byl komplikovaný a jejich příběh je velice zajímavý, pojďme se na něj podívat.

Vandalové byli germánský kmen, který zřejmě pocházel ze skandinávie, v následujících stoletích
měl ale procestovat celou Evropu. První sídla máme doložena z prvního století, v oblasti mezi řekami Vislou a Odrou, šlo tedy i o naše území v oblasti Slezska.


Rekonstrukce podoby Vandalů.
Rekonstrukce podoby Vandalů. Zdroj: wikipedia.org, Silar / CC BY-SA


Nekonečné putování

Ve druhém století začala dlouhá pouť, při které kmen procestoval velou část Evropy. Kvůli agresivní migraci dalšího gemánského kmene - Gótů byli Vandalové nuceni opustit své území. Dočasně se usadili na území dnešního Maďarska, kde je ovšem po čase opět dostihli Gótové. Ve čtvrtém století věnoval císař Konstantin kmeni území v provincii Panonie (dnešní část Rumunska/Srbska), ani zde se však nedočkali míru. V druhé polovině čtvrtého století začali z východu pronikat Hunové a Vandalové se tak vydali na další cestu. Zamíříli směrem na západ do Galie, kde se však také nezdrželi dlouho.

V roce 409 kmen překročil Pyrenejské pohoří. V provincii Hispánie byla moc upadající Římská říše již slabá a Vandalové tak získali nadvládu nad jížní části území (dnešní Andalusie). Ani zde je nečekalo dlouhé setrvání a po útoky Vizigótů se postupně stáhli na jihovýchodní pobřeží poloostrova, kde začali budovat mocnou námořní flotilu. Zde se u nich tak jako u mnoha germánských kmenů prosadilo Ariánské náboženství, které bylo v ostrém střetu s katolickým křesťanstvím, které vládlo v Římě.


Nalezené vandalské zbraně.
Nalezené vandalské zbraně. Zdroj: wikipedia.org, Wolfgang Sauber / CC BY-SA


Na pozvání římského místodržícího Bonifáce se v roce 429 vylodili na území dnešního Maroka. Ten je hodlal využít jako nájemné vojsko, avšak když uviděl o jak mocnou armádu se jedná, změnil názor. Přes následné naléhání však Vandalové neodešli, naopak obrátili se proti místní římské posádce a snadno obsadili celé území provincie. Za své hlavní sídlo si zvolili kdysi slavné město Kartágo.


Boje s Římem

Poté co se kmen pevně usadil v severní Africe, začal podnikat pirátské nájezdy na středomořské ostrovy a pobřeží Itálie. V roce 422 uzavřeli Vandalové se Západořímskou říší mír. Králův syn byl poslán do Říma jako rukojmí a budoucí manžel císařovi dcery Eudokie. V roce 455 byl ale na císaře spáchán atentát a vlády se chopil Petronius Maximus. Ten kvůli získání legitimity oženil svého syna právě s Eudokií.

Právě tato údálost se stala záminkou pro největší výpravu pod vedením krále Geisericha. Obrovská armády se vylodila v Itálii a vytáhla na Řím. Nový císař se pokusil uprchnout ale byl zabit rozzuřeným davem. 2. června 455 pak Vandalové bez větších bojů vsoupili do Říma, kde dalších 14 dnů rabovali a kradli. Rozsah drancování byl obrovský, vyloupeny byly všechny kostely, do rukou dobyvatelů se dostala i část pozůstatků jeruzalémského chrámového pokladu. S obrovskou kořistí se poté Vandalové vrátili do svého hlavního města Kartága.


Obraz plenění Říma od Karla Briullova.
Obraz plenění Říma od Karla Briullova. Zdroj: wikipedia.org, Karl Bryullov / Public domain


Nešlo o první vydrancování města, již v roce 410 dobyl Řím kmen Vizogótů pod vedením krále Alaricha. Rozsahem loupení se ale Vandalům nemohli rovnat. Přestože Vandalové ukradli vše co našli, nevypálili žádné budovy ani nemasakravali obyvatelstvo jak bylo v takových případech poměrně běžné. Slovo Vandalismus, které nyní díky tomuto vyplenění Říma používáme je tak trochu zavádějící a ke kmeni Vandalů nefér.

Roku 468 sestavil papež Lev rozsáhlou armádu s cílem dobít Kartágo. Na moři se armádě podařilo poradil Vandalskou flotilu a vylodila se v dnešní Libyi. Tím ale úspěchy dobyvatelů skončili, po vylodění se Vandalům podařilo mnoho invazních lodí zapálit a zničit. I v následné bitvě bitvě zvítězili Vandalové a invaze tak byla neúspěšně ukončena.


Vojevůdce Belisar na dobové mozaice.
Vojevůdce Belisar na dobové mozaice. Zdroj: wikipedia.org, Meister von San Vitale in Ravenna / Public domain


Náhlý pád přišel asi o 80 let později, kdy Východořímská říse vyslala trestnou výpravu pod vedením slavného Belisaria. Ten porazil hlavní vandalskou armádu v bitvě u desátého milníku a poté bez boje obsadil Kartágo. V následujícím období postupně dobil celé Vandalské území a připojil ho k Východořímské říši. Zánik říše znamenal i zánik celého kmene a v následujícíh obdobích se již Vandalové nevyskytují v žádných historikých pramenech. Přesto se do dějin svým jménem navždy zapsali, ikdyž ve značně negativním smyslu.
Autor: Petr Němeček
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Varjagové, vikingové kteří založili první ruský stát Varjagové, vikingové kteří založili první ruský stát
Římské vítězství v bitvě u Metauru znamenalo obrat v druhé punské válce Římské vítězství v bitvě u Metauru znamenalo obrat v druhé punské válce
Tervel - legendární vládce Bulharska zachránil Evropu před muslimy Tervel - legendární vládce Bulharska zachránil Evropu před muslimy


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít