Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Svatý Petr. Nejvýznamnější z apoštolů byl ukřižován hlavou dolů

29.4.2022, 08:09 > Starověk

Apoštol Petr je v biblickém příběhu Ježíše Krista jednou z nejzajímavějších postav. Byl prvním z Ježíšových učedníků a Kristus mu zjevně velmi důvěřoval. Zároveň je však v evangeliích zmiňována i Petrova nedostatečná víra a především incident, kdy po Ježíšově ukřižování svého mistra třikrát zapřel. Kdo byl svatý Petr a proč se právě on stal prvním římským biskupem?


Rybář Šimon Petr

Samozřejmě že o Petrově životě toho příliš nevíme, a tak nám nezbývá než čerpat z toho, co o něm vypráví Bible. Tam se můžeme dočíst, že Petrovo původní jméno, předtím, než se stal následovníkem Ježíše, znělo Šimon (respektive Simeon). Pocházel z rybářské rodiny a stejně jako jeho bratr Ondřej se i on stal rybářem.

Původní rybářské povolání je v Petrově životě symbolické a odráží se i v evangeliu, podle kterého Ježíš Petrovi řekl, že odteď nebude lovit ryby, ale lidi. A tak se i stalo – Petr se stal Kristovým prvním učedníkem a jeho myšlenky šířil po celém světě a „lovil lidi“ do sítí nového učení.

Svatý Petr.
Svatý Petr. , Peter Paul Rubens, Public domain


Jak je to se jménem sv. Petra a známá slovní hříčka

Hned při jejich prvním setkání, rozhodl Ježíš, že Šimonovo nové jméno bude znít Kéfas. Překladem do řečtiny vzniklo jméno Petros, pod nímž svatého Petra známe teď.

V Bibli se poté objevuje situace, kdy Ježíš říká Petrovi: „Ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev.“ Právě od této věty se odvíjí křesťanské víra, že Kristus právě Petra vyvolil, aby založil církev a šířil jeho myšlenky i po jeho smrti. Petr se tak stal po Kristově ukřižování vůdcem křesťanů, je považován za prvního římského biskupa a všichni další papežové se titulují jako jeho nástupci.

Svatopetrská bazilika v Římě.
Svatopetrská bazilika v Římě. , Giacomo della Porta, Public domainOna věta o skále je však zajímavá ještě z jednoho důvodu: v původním aramejském znění, stejně jako v řečtině jde totiž o slovní hříčku, kde jde Šimonovo nové jméno (Kéfas, Petros) stejné jako výraz pro skálu. České překlady se tomuto významu snaží přiblížit například takto: Ty jsi Petr – to je skála – a na té skále vzdělám svou církev.

Třikrát zapřel Krista

Přestože Ježíš Šimona Petra zjevně upřednostňoval před ostatními, ani tento jeho učedník podle Bible neměl dostatečnou víru. V Matoušově evangeliu se dočítáme příběh, v němž Ježíš chodí po vodě a žádá Petra, aby jej následoval. Učedník to zkusí a chvíli se mu to daří, pak však jeho víra zakolísá a propadne se do vln.

Mnohem zásadnější je však událost, která se stala po ukřižování Ježíše Krista. Sám Ježíš předpověděl, že jej Petr třikrát zapře – a přesně to se stalo. Když Petr viděl, jak strašlivá smrt čekala Ježíše a jaké nebezpečí může hrozit jeho podporovatelům, neodvážil se k Ježíšovi přihlásit. A tak když ho lidé na ulici poznávali a konfrontovali ho s tím, že je Ježíšovým následovníkem, odpovídal: Vůbec ho neznám.

Skutečná podoba Ježíše Krista? Zapomeňte na dlouhé vlasy a modré oči

Skutečná podoba Ježíše Krista? Zapomeňte na dlouhé vlasy a modré oči

Ježíš Kristus je možná ta nejzobrazovanější postava lidských dějin. Jen těžko bychom hledali někoho, kdo by jeho podobiznu neznal. Dlouhé vlasy, modré oči, bílá pleť a vysoká hubená postava. Přesně jak to známe... celý článek


Hlava rané křesťanské církve

Přestože Petr svého mistra zapřel, pokračoval v jeho dílu. Šířil myšlenky křesťanství a odvahou se pokoušel odčinit zbabělost, kterou projevil po Kristově ukřižování. Byl dokonce i zatčen, ale podle vyprávění se mu podařilo z vězení uniknout s pomocí anděla. A tak pokračoval dál – šířil Kristovo učení například v Antiochii nebo Korintu (v Novém zákoně se dochovaly dva listy, které údajně psal Petr pro následovníky v Asii) a nakonec došel až do Říma.

Ukřižován hlavou dolů

Na Petra však i přes pomoc andělů čekal stejný osud jako na jeho mistra. Padl za oběť pronásledování křesťanů za vlády císaře Nerona.

Ukřižování sv. Petra.
Ukřižování sv. Petra. , Filippino Lippi, Public domainLegenda (kterou zpracoval i nobelista Henryk Sienkiewicz ve svém románu Quo Vadis), praví, že se Petrovi podařilo před Neronovým řáděním uniknout z Říma. Avšak když utíkal pryč z města, potkal prý Ježíše Krista, který naopak mířil k Římu. Ptal se ho: "Quo Vadis, Domine? Kam kráčíš, Pane?" a Ježíš odpověděl: "Když ty opouštíš můj lid, jdu do Říma, aby mě ukřižovali podruhé." Petr pochopil a vrátil se do Říma, kde na něj čekala smrt.

Petr byl údajně ukřižován hlavou dolů a zemřel spolu s velkým množstvím křesťanů, které Nero obviňoval ze zapálení Říma. Na jeho odkazu však byla vybudována křesťanská církev a všichni papežové jsou považováni za jeho následovníky.

Zdroj: catholica.cz, Bible

Autor: Tereza Holubová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Hlava Jana Křtitele skončila na stříbrném podnosu kvůli svůdné Salome Hlava Jana Křtitele skončila na stříbrném podnosu kvůli svůdné Salome
Neposkvrněné početí, Ježíšovi sourozenci a další otázky, které každého zajímají Neposkvrněné početí, Ježíšovi sourozenci a další otázky, které každého zajímají
Longinovo kopí - bájný artefakt, jehož majitel bude vládnout světu Longinovo kopí - bájný artefakt, jehož majitel bude vládnout světu


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít