Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Legendární Babylon – z největšího a nejbohatšího města světa zbyly jen ruiny

7.2.2022 > Starověk

Nejznámější město světa Babylon fascinuje lidstvo již po tisíce let a stalo se inspirací pro největší národy, nejlepší vojevůdce, a dokonce i pro světová náboženství. Čím si Babylon zasloužil své výrazné postavení ve světových dějinách?Počátky Babylonu

Nejstarší dochované zmínky o tehdy malém obchodním městečku pocházejí z období 23. století př. n. l., přičemž několik zdrojů uvádí nezávisle na sobě různá data tohoto století. To znamená, že město bylo pravděpodobně založeno během nadvlády akkadské říše, na území tehdejší Mezopotámie.


Ruiny města Babylon.
Ruiny města Babylon. , Hamody al-iraqi, CC BY-SA 4.0


V těchto dobách se jednalo o klasické malé město, profitující z úrodné půdy a hojnosti řeky Eufrat. Několik dalších století ničím nevybočovalo z řady dalších osad, žijících z obchodu a platících daně současnému panovníkovi. Přelom nastal až v osmnáctém století př. n. l., kdy se města ujal slavný Chammurapi, který se zasadil o vytvoření starobabylonské říše. V těchto dobách se Babylon stal hlavním městem celé říše, čímž začal získávat na své slávě.

Zrod legendárního města

Současně se začíná rodit mimořádné opevnění města a jeho význam jako pevnosti, ze které je vládnuto celé říši. Chammurapi postupně dobyl všechna města i městské státy jižní Mezopotámie, včetně části východu a severozápadu, a stmelil je do jednoho království s centrem moci v Babylonu.


Mapa Babylonie za vlády Chammurapiho.
Mapa Babylonie za vlády Chammurapiho. , MapMaster, CC BY-SA 4.0


Po Chammurapiho smrti se jeho říše postupně rozpadla a město Babylon bylo v roce 1595 př. n. l. obsazeno národem Chetitů, kteří ovšem neovládali tento poklad dlouho. Brzy byl tento výdobytek vyrván a ukořistěn do spárů Kassitů, kteří vládli celé oblasti přibližně až do roku 1155 př. n. l.

V této periodě se Babylon stává prestižním kulturním, náboženským, mocenským a obchodním centrem a zároveň největším městem v tehdejším světě (nejspíše měl přes 200 tisíc obyvatel).

Vznik a počátky demokracie v antickém Řecku

Vznik a počátky demokracie v antickém Řecku

Demokracii dnes v západním světě bereme jako samozřejmost. Nebyla s námi však na světě vždy. První náznaky demokratických států se začaly objevovat již ve starověku. Avšak tehdy si lidé pod demokracií představo... celý článek


Babylon v područí mnoha pánů

Po pádu Kassitů se město zmítá v neustálých mocenských bojích, trvajících po staletí. Stává se centrem mnoha národů a mnoha postupně se střídajících majitelů, což vytváří ohromný politický i sociální nátlak. Obyvatelé města tvořili směsici Elamitů, Aramejců, Kassitů, Chaldejců, Asyrijců a mnoha dalších národů.

Tyto národy se vzájemně přetahovaly o nadvládu nad městem a snažily se získat pro sebe co největší díl bohatství a privilegií. Na jednu stranu se město utápělo v hojnosti a bohatství svého věhlasu a moci, na stranu druhou nebylo schopné si udržet jednotný politický systém a stávalo se semeništěm rebelií a neustálých převratů.


Pohled na současné pozůstatky města Babylon.
Pohled na současné pozůstatky města Babylon. , Aziz1005, CC BY-SA 3.0


V roce 689 př. n. l. se asyrský vládce Sinacherib rozhodl tyto neustálé boje ukončit, jelikož zjistil, že město zkrátka nelze plně ovládnout. Přikázal zničení města Babylonu. Zdi, budovy, a dokonce i paláce či chrámy byly srovnány se zemí a trosky vhozeny do moře. Tento akt vyvolal samozřejmě ohromný odpor a vládce byl zabit jeho vlastními syny, z nichž jeden se následně ujal vlády a začal znovu budovat město .

V následujících desetiletích rostly nové základy města, přičemž se samozřejmě opakovaly dřívější problémy v podobě mocenských bojů mezi jednotlivými národnostmi města. Tyto neustálé šarvátky i dřívější zničení města zanechaly Babylon oslabený, a proto jej v roce 539. př. n. l. snadno dobyli Peršané, vedení panovníkem Kýrem II. (zakladatel perské říše a jeden z nejlepších dobyvatelů starověku).

Pod vedením Peršanů si Babylon zachoval svou tvář, stal se hlavním městem nejbohatší části ohromné perské říše a byl považován za nejpůsobivější město světa. Pod novou vládou se zde rodili učenci a vědci mnoha oborů a město se stalo centrem světového pokroku. Perská vláda se neobešla bez občasných rebelií původních obyvatel Babylonu, ale tato povstání byla vždy velmi rychle potlačena.


Vstup Alexandra Velikého do Babylonu. Obraz z roku 1665.
Vstup Alexandra Velikého do Babylonu. Obraz z roku 1665. , Charles Le Brun, Public domain


Finální důležitou událostí Babylonu před naším letopočtem bylo jeho obsazení v roce 331 př. n. l. Město získal slavný Alexandr Veliký a během jeho vlády pokračovala epizoda obchodního i vzdělaneckého významu Babylonu, posílená novým vlivem řecké kultury.

Po smrti Alexandra se rozmohly nepokoje mezi generály v jeho říši, které prakticky zničily veškerý význam Babylonu a způsobily vystěhování většiny obyvatel města. Novým místem pro život pro tyto lidi bylo nově vybudované město Seleukie, jenž zastínilo starověký Babylon.

Zdroj: britannica.com, history.com, wikipedia.org
Autor: Jan Kovanda
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Počátky Perské říše - v obřím impériu žila téměř polovina světové populace Počátky Perské říše - v obřím impériu žila téměř polovina světové populace
V Bitvě u Chairóneie nezastavil Alexandra Velikého ani elitní homosexuální oddíl V Bitvě u Chairóneie nezastavil Alexandra Velikého ani elitní homosexuální oddíl
Řecko-perské války: Řekové ubránili svoji svobodu proti největší říši světa Řecko-perské války: Řekové ubránili svoji svobodu proti největší říši světa


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít