Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Zapomenutá Přemyslovna Vilemína: její ostatky skončily na hranici 10 let po její smrti

24.8.2023 > Středověk

Středověké dějiny mají bohužel pro nás mnoho slepých míst. Jednu takovou bílou skrvnu najdeme i okolo ženy, již dnes známe jako Vilemínu z Milána. Údajně šlo o přemyslovskou princeznu, která v Itálii konala zázraky. Kolem její charismatické osobnosti se vytvořil kult, kvůli němuž její tělo i její následovníci skončili na hranici pro kacíře.


Svatá žena Vilemína

O Vilemíně dnes nevíme příliš mnoho. Žila ve druhé polovině 13. století a jednoho dne se objevila v Itálii, údajně v doprovodu svého syna. Zřejmě oplývala silnou a charismatickou osobností, protože se kolem ní utvořil kroužek stoupenců, který naslouchal jejímu učení.

Z dobových výpovědí víme, že Vilemína byla velmi zbožná, zároveň však zřejmě hledala vlastní spirituální cestu. Trochu to vypadá, jako by byla Vilemína středověkou feministickou ikonou – její následovníci totiž věřili, že je vtělením Ducha svatého, a měli v plánu zavést takovou církev, ve které budou moci mši sloužit i ženy a žena se také bude moci stát papežkou. Věk mužů dle nich skončil a bylo načase vytvořit církev vedenou ženami.


Duch svatý bývá znázorňován jako holubice.
Duch svatý bývá znázorňován jako holubice. , Juan Sánchez Cotán, Public domain


Vilemíně se také připisovaly zázraky a uzdravování. Zároveň se o ní nesly zvěsti, že má stigmata, což by podle dobové víry dokazovalo její svatost, nebo dokonce převtělení Ježíše Krista.

Vzhledem k tomu, že její osobu opřádala pozornost již za jejího života, vyšetřovala Vilemínu inkvizice. Během procesu však nebylo odhaleno nic závadného. Naopak Vilemína si udržela pověst zbožné ženy a správné křesťanky.


I proto došlo po její smrti k pokusům o její svatořečení. Pak se však všechno zkomplikovalo.

Sekta vilemínitů

Po smrti Vilemíny (nevíme, kdy přesně k ní došlo, zřejmě na přelomu 70. a 80. let 13. století) se však začaly dít věci.

Její možná nejvěrnější stoupenec Ondřej Saramita totiž začal šířit její účení a přidával k tomu legendy, které Vilemínu zbožšťovaly – například tu o vtěleném Duchu svatém nebo o tom, že její narození bylo její matce zvěstováno archandělem (jasný odkaz na narození Ježíše Krista). Dále se začaly šířit zvěsti, že Vilemína vstane z mrtvých a ustanoví své vlastní apoštoly.

Zdá se, že Vilemína sama tyto báchorky za svého života popírala, dokonce se snad i zlobila, když ji lidé srovnávali s Ježíšem nebo Duchem svatým, ale po její smrti už měly tyto příběhy volnou cestu. Důležité je zmínit provázání vilemínitské víry s učením italského mystika Jáchyma z Fiore, jenž předpovídal příchod věku Ducha svatého - na této tezi pak vilemínité stavěli svou víru, že Duch svatý již sestoupil mezi lidi a vtělil se do Vilemíny.


Italský mystik Jáchym z Fiore.
Italský mystik Jáchym z Fiore. , Paslop, Public domain


Zásadní postavou se pak stala Manfréda da Pirovano, která se chopila příležitosti a začala aktivně budovat nejen Vilemínin kult, ale i vlastní sektu. Prezentovala se jako zástupkyně zesnulé Viléminy. Lidé k ní přicházeli a jako Vilemínině následovnici jí líbali ruce a nohy, ona sama se dokonce rozhodla nechat si ušít kněžské roucho a sloužit mši.

A zatímco na Vílemínině životě inkvizice nenašla žádnou závadu, tady měla doslova hody.

Inkviziční proces s vilemínity

V roce 1300 (pravděpodobně více než 10 let po Vilemínině smrti) proběhl proces s vilemínity. Jejich učení i konání bylo bezpochyby z pohledu dané doby heretické, a tak vlastně nebylo co řešit.

Zatímco těsně po její smrti to vypadalo, že Vilemína jako zbožná žena šířící křesťanské učení a zaobírající se dobročinností, bude prohlášena za svatou, o pár let později skončila v procesu odsouzená jako kacířka.

Vilemína už dlouho ležela v hrobě, takže prakticky nemohla být potrestána, nicméně bylo rozhodnuto, že její ostatky skončí na hranici. Její učedníci ji následovali – do ohně i na věčnost.


V Chiaravalle byly uloženy Vilemíniny ostatky.
V Chiaravalle byly uloženy Vilemíniny ostatky. , Luca Galli, CC BY 2.0


Vilemína z Čech

Možná nejzajímavějším okamžikem Vilemínina příběhu je pro nás její údajný přemyslovský původ.

Kolem Vilemíny se objevovala legenda, že pochází z královského rodu. Ondřej Saramita se po její smrti vydal do Čech, aby český král, jenž měl být Vilemíniným otcem, podpořil snahy o její svatořečení. Krále však v Čechách nezastihl, protože ten mezitím zemřel, což vede k domněnkám, že se tato událost datuje do let po smrti Přemysla Otakara II. A poslední indicie nám specifikuje údajnou Vilemíninu matku – pamatujete, že jí měl anděl zvěstovat Vilemínino narození? Saramita konkrétně mluví o tom, že šlo o královnu Konstancii, což by mohla být Konstancie Uherská, manželka Přemysla Otakara I. Můžeme se tedy domnívat, že Vilemína byla Přemyslovnou, princeznou ze starého českého rodu, dcerou a sestrou králů.


Přemyslovský erb.
Přemyslovský erb. , Wereszczyński, CC BY-SA 4.0


Bohužel o Vílemíně nemáme žádné jiné zmínky – dozvídáme se o ní vlastně jen z inkvizičního protokolu a z pozdějších, značně proměněných legend. Žádná další zpráva o tom, že by Vilemína patřila do českého královského domu, neexistuje.

Vezměme v potaz, jaké slávy dosáhla Vilemínina potenciální sestra Anežka Česká. Je možné, že by Přemyslovci zahodili příležitost přihlásit se k odkazu „svaté“ Vilemíny a že by později dovolili, aby ostatky jejich přímé příbuzné byly zostuzeny na hranici? Proč nic z tohoto příběhu neproniklo do českých legend a kronik? Zdá se to podivné.


Svatá Anežka Česká.
Svatá Anežka Česká. , Osecký lekcionář, Public domain


Existuje hned několik dalších variant, které Vilemínin původ vykládají trochu jinak. Podle některých byla Vilemína „jen“ dvorní dámou na českém dvoře a došlo spíše k nepochopení či zkomolení této skutečnosti. Podle dalších byla Vilemína zkrátka a dobře podvodnice, která využila toho, že v Itálii se toho o Čechách moc neví, a všechno si vymyslela. A třetí varianta, možná ta nejpravděpodobnější, říká, že královský původ jí přiřkli její následovníci – opět mohlo jít o omyl či jejich víru nebo přání, ale také o cílené budování Vilemínina kultu, kterému tajemný královský původ jenom dodal na přitažlivosti.

Zdroj: Lenka Stará: Vilemína z Milána a její stoupenci
Autor: Tereza Holubová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Svatováclavský kult stál u formování českého státu. Zničili ho až nacisté Svatováclavský kult stál u formování českého státu. Zničili ho až nacisté
Podivná víra: svět je sýr a Bůh i lidé červi v něm Podivná víra: svět je sýr a Bůh i lidé červi v něm
Středověký trh s otroky v Praze byl jen pro ty nejbohatší Středověký trh s otroky v Praze byl jen pro ty nejbohatší


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít