Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Tervel - legendární vládce Bulharska zachránil Evropu před muslimy

11.11.2022 > Středověk

Znáte historii Bulharska? Říká vám něco jméno Tervel? Historici, stejně tak i Bulhaři přikládají událostem z roku 705 zvláštní význam, a to, že za vlády Tervela vykrystalizoval jeden z cílů bulharské zahraniční politiky, dobytí hlavního města Byzance. Byla nastolena otázka významu mírové smlouvy pro stabilizaci státua zejména jejich obchodních podmínek pro mladý orgán bulharského státu.
Zdůrazněná je také role Tervela při zastavení arabské invaze do Evropy. Pojďme si to ale shrnout pěkně od začátku.


Kdo byl Tervel?

Tervel, bulharský chán, také nazývaný Tarvel nebo Terval, nebo Terbelis je poprvé zmíněn v byzantských pramenech v roce 704, kdy se na něj obrátil sesazený a vyhnaný byzantský císař Justinián II. Byl vychováván jako pohan, stejně jako děd Khan Kubrat. Později byl pokřtěn byzantským duchovenstvem.


Tervel z Bulharska.
Tervel z Bulharska. , Unknown author, Public domain


Následujícího roku vyrazil s 15 000 vojáky do Konstantinopole a znovu dosadil Justiniána na trůn. Hradby císařského hlavního města dokázaly odolat většímu počtu útočníků. Obránci, kteří se za sebou cítili bezpečně, se vysmívali Justiniánovi a jeho dynastickým nárokům. Justinián byl však muž s velkou dávkou energie. Čtvrtou noc poté, co začalo obléhání, se s několika odvážlivci doplazil do města potrubím. Jeho příchod do města obránce doslova paralyzoval. Justinián znovu obsadil palác na Blanchenes. Po znovuzískání trůnu se Justinián II. ukázal jako velkorysý a obnovil placení atributu, který se Konstantin IV. zavázal zaplatil Bulharsku. Sám Tervel obdržel titul Caesar, což z něj udělalo druhého císaře a prvního cizího vládce v byzantské historii, který takový titul získal. Jako platbu za poskytnuté služby mu bylo dovoleno začlenit do Bulharska malý okres v severovýchodní Thrákii, oblast zvanou Zagora s Burgasským zálivem. Již v roce 708 z neznámých důvodů vypukl konflikt a Justinián zahájil vojenské operace, aby získal zpět postoupenou oblast, ale byl však poražen v bitvě u Anchialus.


Válka s Byzancí

Mírové vztahy byly zřejmě navázány rychle, protože, když v roce 711 vypuklo povstání proti Justiniánovi, obrátil se opět o pomoc na Tervela a přijal tlupu vojáků. Když však císař ztratil Konstantinopol, Bulhaři jej vydali nepřátelům, kterými byl zavražděn. Tím si získali volnou cestu do země.


Mírová smlouva

V následujícím roce Tervelova armáda několikrát vyplenila byzantskou zemi. V roce 716 uzavřel novou smlouvu s císařem Theodosem III., jenž potvrzovala každoroční tribut placený Byzantinci Bulharsku, územní ústupky v Thrákii, upravující obchodní vztahy a zacházení s politickými uprchlíky. Smlouva měla pro mladý bulharský stát zásadní hospodářský význam. Bulharům umožnil stále aktivnější roli ve vývozu thráckého obilí do byzantských měst, hlavně na pobřeží Černého moře a při dovozu produktů z Konstantinopole a středomořských zemí na Balkán.


oblast Zagora.
oblast Zagora. , ZORAN, CC BY-SA 3.0


Úpadek vlády

Od té doby byly vztahy Tervela s Byzancí celkem dobré. Když Arabové v roce 717 obléhali Konstantinopol, Tervel pomohl Byzantincům. I v následujícím roce bojovaly bulharské jednotky proti Arabům. Uzavřel také dohodu s byzantským císařem Lvem III. Isaurianem, a poté ustoupil od svého původního záměru podporovat svého protivníka Anastasia II.

Po roce 718 mizí informace o chánovi Tervelovi v byzantských pramenech a chybí i další informace o Bulharsku za zhruba 40 let. To dalo několika historikům podnět k datování Tervelovi smrti do roku 718. Některé zdroje uvádí, že Tervel se dostal k moci a ukončil svůj život jako mnich v klášteře v Ohridu.


Památky, které souvisí s chánem Tervelem

Slavný skalní reliéf Maďarského jezdce, je spojen s osobou chána Tervela, připomínající vítězné dosazení Justiniána II. na trůn v Konstantinopoli. Nachází se jižně od města Šumen v severním Bulharsku a jedná se o jediný evropský skalní reliéf dochovaný z raného středověku.


Skalní reliéf - Maďarský jezdec.
Skalní reliéf - Maďarský jezdec. , Dom2002, Public domain


S touto událostí souvisí i měně známá, ale zajímavá pečeť, která byla nalezena, zobrazující chána s řeckým nápisem: Matko Boží, pomoz Caesaru Tervelovi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/, https://www.dejepis.com/
Autor: Renáta Šestáková
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Justiniánský mor - první zdokumentovaná pandemie Justiniánský mor - první zdokumentovaná pandemie
Vasil Levski - revolucionář, který rozhodl o nezávislosti Bulharska Vasil Levski - revolucionář, který rozhodl o nezávislosti Bulharska
Varjagové, vikingové kteří založili první ruský stát Varjagové, vikingové kteří založili první ruský stát


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít