Zobrazit menu
MENU
Magazín o dávné a ještě dávnější historii

Krvavá historie Mormonů: masakr rodin v osadě a zastřelení vůdce

21.3.2024 > Novověk > Amerika

I když to ze začátku vypadalo, že se mormoni konečně usadí v novém okrese a budou žít v klidu a míru, čekala je ještě strastiplná cesta. Jedním z tragických milníků mormonského putování do země zaslíbené je tzv. Masakr u Haunova mlýna, kde byly zastřeleny skoro dvě desítky neozbrojených lidí, mezi nimiž byly ženy i děti. Do toho všeho přišla tragická smrt Josepha Smithe, proroka a zakladatele hnutí.


V reakci na příkoří se násilně začali chovat i samotní mormoni, kteří vypalovali usedlosti missourských obyvatel. Přítrž tomu všemu učinil až zásah americké vlády a nucené vystěhování všech mormonů dále na západ.


Joseph Smith - vůdce a jeden ze zakladatelů mormonské církve.
Joseph Smith - vůdce a jeden ze zakladatelů mormonské církve. , Likely William Warner Major see http://silverepicent.com/photofound/photofound/Photograph_Found/Appendix_C.html, Public domain


Dokud byli mormoni jen hrstkou neškodných podivínů, nikoho ani nenapadlo, aby se jich jakkoli obával. Poté, co jejich počty neustále rostly a vytvořili svou ozbrojenou složku (Danité), začaly mít nemormonští obyvatelé z tohoto hnutí značné obavy. Bylo více než zřejmé, že s mormonskou církví není radno si zahrávat.


Rvačka u voleb vyvolala válku

Jak rostla mormonská obec, rostla i obava Missouřanů z nich. Však už jich také bylo dobrých dvacet tisíc. Noví a noví se začali usazovat nejen v Caldwellu, ale i v sousedním Davieském okrese.

Stoupající nervozita starousedlíků se projevila incidentem u voleb. Ve chvíli, kdy jeden z mormonů chtěl přistoupit k urně, několik mužů mu zastoupilo cestu. Ani tak se dotyčný nenechal odradit a vyrazil vpřed, ale hned po chvíli byl sražen k zemi. Naštěstí tu s ním byli Danité, kteří si to s místními vyřídili po svém. Jako zbraně jim posloužily klacky, které byly nedaleko naházené na hromadě dříví. Po velké mele se skoro dvacet Missouřanů válelo na zemi v prachu, ostatní se dali raději na ústup a napadený mormon mohl konečně vhodit lístek do urny.

Informace o této události se přirozeně rychle rozšířila po celém okrese, avšak se lživým dodatkem, že dva Missouřané byli při incidentu zabiti. Násilnosti na sebe nenechaly dlouho čekat a od této chvíle byly mormonské usedlosti každou noc ničeny útoky žhářů.

Tehdejší guvernér Missouri Lillburn Boggs vyslal ozbrojenou milici jíž velel generál Atchison. Ten se v soukromém životě živil jako právník a občas mormony zastupoval. Milice se však nemínila do ničeho vměšovat. Bylo jisté, že agrese přijde i ze strany mormonů. Ti na oplátku vypalovali a rabovali farmy. To byla poslední kapka, která rozhodla o vyhnání všech mormonů za hranice státu a konfiskaci jejich půdy. Joseph Smith a jeho nejbližší spolupracovníci byli obviněni velezrady. Soud byl ale z technických důvodů přeložen více o než půl roku.


Masakr u Haunova mlýna

Na scéně se objevuje blízký Smithův přítel Brigham Young, na něhož připadl úkol přestěhovat dvacet tisíc lidí s minimálními ztrátami na majetku a na životech. Po dlouhé poradě bylo vybráno okolí města Quincy ve státě Illinois. Young zorganizoval karavany vozů s rodinami, které měly odjet na východ.

V mormonské osadě na Shoal Creek, se nacházelo přibližně třicet rodin, které informace o hromadném přesunu nezastihla včas. 30. října se v osadě na cestě k mlýnu objevilo asi dvě stě ozbrojených mužů, kteří začali střílet. Ti, co se chtěli před střelbou zachránit, prchali do lesa. Někteří se ukryli v kovárně. Vetřelci kovárnu obklíčili a začali střílet do mezer v trámech budovy. Stříleli tak dlouho, dokud uvnitř neustaly hlasy. Při této tragické události bylo zabito 17 lidí a 15 bylo vážně zraněno. Mrtví byli narychlo pohřbeni do vyschlé studny a zasypáni hlínou a slámou. Souvěrci měli totiž, strach, že by Missouřané těla zabitých zneuctili.


Památník obětem masakru.
Památník obětem masakru. , Americasroof at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0


Založení nového města a agentura na imigranty

I v souvislosti s masakrem byli mormonští uprchlíci obyvateli Illinois přijati se soucitem. Mezitím byl Smith i jeho spolupracovníci propuštěni s tím, že jejich obžaloba je bezpředmětná. Smithovi se výměnou za missourskou půdu podařilo získat půdu v Illinois na břehu řeky Mississippi a v roce 1839 bylo založeno město Nauvoo (z hebrejského překladu „krásná plantáž“).

Pro další rozmach byla důležitá také misionářská činnost. Za tímto účelem byli vysláni Brigham Young a George Smith (bratranec Josepha) do Londýna, kde nechali vytisknout pět tisíc výtisků Mormonovy knihy a pokřtili osm tisíc lidí. Dokonce vznikla agentura, která měla za úkol zajistit příliv nových imigrantů. V prvním roce jejího fungování jich byla celá tisícovka.


Štvavá kampaň bývalého mormona

Nastalo však období, kdy mormonskou církev čekal spíše nárůst „odpadlíků“. Za vším stál exkomunikovaný mormon John C. Bennett a série článků v jeho časopise Expositor (Odhalovač). Zde se poprvé na veřejnost dostává praktikování mnohoženství uvnitř církve, které si Smith převzal z mohamedánského učení. Tuto vcelku kontroverzní praxi si omlouval tím, že pokud se vdovec ožení, tak má v království nebeském manželky dvě. Mít vícero manželek byla v podstatě taková součást přípravy na život po životě. Sám Smith měl manželek celkem 37.
Společně s mnohoženstvím tu byl dle Bennetta také plán ovládnout celý západ Spojených států. V čele tohoto mormonského impéria by stál Smith jako císař. Danité by si vynucovali bezmeznou poslušnost… Vinou těchto článků se mnoho mormonských věřících od církve odvrátilo.


Mormoni se často stávali terčem posměchu.
Mormoni se často stávali terčem posměchu. , Udo Keppler, Public domain


Vrcholem všeho pak byla prezidentská kampaň samotného vůdce církve financovaná z mormonských peněz. Ve svém volebním programu hlásal, že Amerika je zemí zaslíbenou – Nový Jeruzalém. Zároveň chtěl osvobodit všechny otroky a trval na připojení Oregonu a Mexika k Unii.

Reakce antimormonské opozice se dostavila s další řadou článků, které opět propíraly již zmíněné mnohoženství a Smithovu uzurpaci moci. Redakce časopisu navíc sídlila přímo v Nauvoo. Zanedlouho byla budova vydavatelství včetně tiskárny zlikvidována ozbrojenými Danity. A tímto byl ze strany mormonské komunity porušen důležitý bod ústavy – to jest svoboda tisku. Mluvčí opozice William Law se svým společníkem podali na vedení církve žalobu. V tomto případě nebyl osud k mormonům příliš spravedlivý. Když v minulosti došlo ke zničení vydavatelství církevních novin Star, vše se v tichosti přešlo.

Smrt proroka a zvolení nového vůdce

Joseph Smith a jeho bratr Hyrum byli Illinoiským guvernérem požádáni, aby se dostavili do okresního města. Když bratři Smithovi a jejich dva společníci dorazili, měli být na noc ubytováni v místním hotelu, ale kvůli panujícím protimormonským náladám byla tato čtveřice umístěna ve vězení se stráží. O den později se do vězení dostal ozbrojený dav a Joseph i Hyrum byli zastřeleni.


Zavraždění bratrů Smithových.
Zavraždění bratrů Smithových. , Internet Archive Book Images


Rada Dvanácti jako nástupce Josepha Smithe vybrala Brighama Younga. Díky dlouholeté oddanosti církvi a výborným organizačním schopnostem byl dokonalým kandidátem. Navíc prý dokázal imitovat i Smithův způsob řeči, což někteří souvěrci brali jako by Smithův duch byl mezi nimi a promlouval k nim skrze Youngova ústa.

Kvůli stále sílícímu nepřátelství illinoiských obyvatel bylo nutné, aby se celá mormonská obec opět přestěhovala. Jako cíl byla vybrána Kalifornie (tehdy patřilo území Mexiku). To největší putování teprve započalo...Zdroje: ČERNÍK, Jiří. Divoký západ. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-124-8;
ČERNÍK, Jiří. Střípky z amerických dějin. Praha: Libri, 2017. ISBN 978-80-7277-565-1;
Mormon Persecutions in Missouri, 1833. https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/mormon-missouri-war-of-1838?lang=eng (accessed March 02, 2024);
Mormon-Missouri War of 1838. https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/mormon-missouri-war-of-1838?lang=eng (accessed March 02, 2024).
List of Joseph Smith´s wives. https://www.mrm.org/list-joseph-smiths-wives (accessed March 10, 2024).
Autor: Denisa Volfová
Štítky:
Vstoupit do diskuze ()

Líbil se Vám článek? Sledujte nás
Přidat na Seznam.czMohlo by vás zajímat

Gramofon, fonograf i detektor šrapnelů. Alexander Graham Bell nevynalezl pouze telefon Gramofon, fonograf i detektor šrapnelů. Alexander Graham Bell nevynalezl pouze telefon


Prosím, vypněte si blokování reklam na této stránce.

Pouze díky reklamě Vám můžeme přinášet zajímavé články jako tento


Zavřít